Aktuellt

Minst 250 gjorda besök under hösten 2021

Språkambassadörerna siktar på att utföra minst 250 besök under hösten 2021.

Obs! Under vårterminen kommer vi att göra ca 200-300 besök till och beställningar för våren kan man göra i december-januari.

Språkambassadören Tuija Löfgren besökte SYK gymnasiet i november 2019 (Bild: Bianca Holmberg / Språkbruk)

Hallå!-projektet tog slut i april – vi gjorde tre gånger fler besök än vi hade som mål

Språkambassadörerna möjliggjordes med hjälp av finansiering som vi fick från Svenska kulturfondens Hallå!-insats år 2018. Hallå! finansieringen riktades till nya och innovativa språkprojekt som ännu inte fanns.  

Vårt ursprungliga mål var att göra 300 besök tills sommaren 2021 med hjälp av 50 språkambassadörer. Redan i november 2019 nådde vi dessa mål och nu i slutet av maj 2021 har vi gjort över 900 besök och har 111 språkambassadörer med i projektet!  

Coronapandemin kunde inte heller sätta stoppa för oss. Vi har utfört över 300 besök på distans och vi har lyckats skapa helt nya koncept. Och mera är på kommande! 

Vi vet att Språkambassadörerna-konceptet fungerar mycket väl och nu jobbar vi för att Språkambassadörerna ska bli en etablerad del av språkundervisningen och att alla lärare i framtiden ska kunna beställa en språkambassadör till sina kurser.

Nedan kan du läsa och ladda ner den fullständiga Hallå!-rapporten: