Demosida

Svenska litteratursällskapet i Finland har beviljat oss 33 000 euro. Med detta bidrag kan vi fortsätta vår besöksverksamhet år 2023.

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. har beviljat oss 8 000 euro för ändamålet att sammanföra alla finsklärare för att planera en satsning på finska språkets undervisning i Österbotten och för att pilotera yrkesskolebesök.

Stiftelsen Tre Smeder har beviljat oss ett bidrag på 25 000 euro som möjliggör utförandet av språkambassadörsbesök i Helsingfors 2023.

Audio spelaren för språkberättelserna

Annika Jokela, ansvarig för projektet Svensk i Finland.

Annika Jokela
Koordinator
+358 440 131 320

Annika ansvarar för projektet Svensk i Finland.

Jolanda Riissanen
Kommunikatör

Jolanda ansvarar för den digitala kommunikationen.

Beställ ett språkambassadörsbesök till våren 2023!

Nu kan du göra en beställning för våren 2023! Beställningsperioden är öppen 8.11.2022-15.2.2023. Du kan bekanta dig med våra besöksalternativ här.

Nedan i delen "Övriga uppgifter" kan du ange flera förslag på datum.
Nedan i delen "Övriga uppgifter" kan du ange flera förslag på tider.

Demo på text för /arvode-anvisningar för ambassadörer

Arvode och kostnadsersättningar

Språkambassadörerna rf betalar arvode för varje genomfört besök. Arvodet innefattar även den tid du lägger på planering av besök och kommunikation med läraren. Arvodets storlek beror på hur många besök du har gjort samt hurdant besök du gör. Vi betalar också resekostnader och dagtraktamente vid behov.
Du kan kontakta Jaan Siitonen () om du har frågor eller problem.

Arvode och arbetsintyg

Efter varje besök ska du fylla i ett arvodesformulär så att vi kan betala ut arvode för rätt mängd besök. Om du gör flera besök samma dag till samma skola, fyll bara i formuläret en gång och fyll i hur många besök du gjorde.
Du får ett arbetsintyg när du har meddelat besökskoordinatorn att du inte tänker göra flera besök. Ifall du skulle behöva det tidigare kan du fråga efter det.

Före vi betalar ut arvode den första gången behöver vi vissa uppgifter. Information som behövs för att betala arvode är:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • E-post
  • Personnummer
  • IBAN-kontonummer
  • Skattekort

Vi får alla uppgifter via ambassadörsavtalet som du behöver skriva på när du blir språkambassadör. Om du har finsk skattskyldighet, skicka in ditt skattekort till oss via e-post.

Skattskyldighet påverkar hur arvode betalas. Ifall man är skattskyldig i Sverige så behöver vi det svenska personnumret och ifall man är skattskyldig i Finland så behöver vi det finska personnumret. Du som har svensk skattskyldighet behöver inte skicka ditt skattekort utan vi tar direkt 30% avdrag från arvodet som vi deklarerar till Skatteverket och vi behöver bara personnumret för att kunna göra det. Om du vill att vi tar ut en annan procent från ditt arvode eller använder din skattetabell, ta kontakt. De som har finsk skattskyldighet ska skicka in sina skattekort.

Arvoden för olika besöksformat

Dessa arvoden gäller ambassadörer som gör besök i Finland i finskspråkiga läroinrättningar och svenskspråkiga läroinrättningar.

40€ för en 45 minuters lektion  

55€ för en 75 minuters lektion

70€ för en 90 minuters lektion

För ambassadörer som har gjort över 10 besök:

70€ för en 45 minuters lektion

100€ för en 75 minuters lektion

120€ för en 90 minuters lektion

Dessa arvoden gäller ambassadörer som gör besök i Finland i finskspråkiga läroinrättningar och svenskspråkiga läroinrättningar.

40€ för en 45 minuters lektion  

55€ för en 75 minuters lektion  

För ambassadörer som har gjort över 10 besök: 

70€ för en 45 minuters lektion  

100€ för en 75 minuters lektion

70€ för ett besök

 För ambassadörer som har gjort över 10 besök:

 100€ för ett besök

70€ för ett besök

Kostnadsersättning

Vi betalar ett arvode för varje besök och resekostnader och dagtraktamente vid behov. Kostnadsersättning ska du fylla i för att få tillbaka pengar för biljetter och liknande. Du kan göra det via arvodesformuläret. Du fyller i all relevant information och sätter kvitton som bilagor

Dagtraktamenten

Språkambassadörer är också berättigade till dagtraktamente ifall besöken sker längre bort eller förutsätter övernattning (för år 2022 är det 20€ för en halvdag och 45€ för en heldag).  

Dagtraktamenten kan betalas om:  

 1. destinationen ligger på mer än 50 kilometers avstånd från antingen din bostad eller din egentliga arbetsplats  

 2. arbetsresan varar över 6 timmar (år 2022 är partiellt dagtraktamente, 20€)  

 3. arbetsresan varar över 10 timmar (år 2022 är heldagtraktamente, 45€).

Punkt 1 & 2 eller punkt 1 & 3 måste vara sanna för att dagtraktamente ska gälla. Ifall destinationen ligger på mer än 50 kilometers avstånd, men arbetsresan tar under 6 timmar, så är du inte berättigad till dagtraktamente. Dock har du rätt till en måltidsersättning på 11,25€. (JAAN KOLLAR MED JENNA när man är berättigad till måltidsersättning)

Är du osäker på om du är berättigad till traktamente eller måltidsersättning? Tveka inte att ta kontakt så tittar vi på det tillsammans!

Resekostnader

Språkambassadören köper själv de nödvändiga resebiljetterna och vid behov en övernattning för ett förnuftigt pris. Språkambassadören får ersättning för resorna till sitt konto genom att fylla i arvodesformuläret. Vi förutsätter att alla kvitton ska vara med som bilagor, antingen som tydliga fotografier eller som skannade PDF-filer. 
 
Vi föredrar kollektivtrafik ifall det är möjligt, men om du använder din egen bil är du berättigad att få km-ersättning (för 2022 är det 0,46€ per kilometer). Vänligen räkna antalet kilometrar och sätt dem med i arvodesformuläret (tips: du kan lätt granska antalet kilometrar via t.ex. Google Maps). Vi önskar också att du, om det bara är möjligt, använder buss eller tåg i stället för taxi. 
 
Har du frågor angående övernattning eller resor kan du vara i kontakt med oss innan du bokar resor och/eller övernattning.

Ifall du bor i Sverige eller utomlands ska du vara extra noga med att följa alla skatteregler. För att veta om du är skatteskyldig i Sverige eller ej eller om du har funderingar om vilken typ av skatt du ska betala, kan du vara i kontakt med det svenska Skatteverket skatteverket.se. Språkambassadörerna rf är en registrerad arbetsgivare i Sverige, dvs. vi kan betala skatt direkt till Sverige. Du ska informera din skattskyldighet samt personnummer till oss så att vi kan betala skatteavdraget samt sociala avgifter från ditt arvode.

Ifall du har ett eget företag kan du också fakturera projektet, men kontakta i så fall oss på förhand. När du fakturerar, lägg med arvode + moms. I fakturan kan man också sätta in resekostnadsersättningar och dagtraktamente.

Vår nätfaktureringsadress är:
Operatör: Apix Messaging Oy (003723327487)
Nätfakturaadress: 003723599255
OVT-kod: 003723599255

Observera att när ni skickar e-fakturor till vår Apix-adress från Danske Bank Oyj, Handelsbanken, POP-bankerna eller Sparbankerna bör ni skicka e-fakturor till följande adress: e-fakturaadress: 003723327487 och operatörskod: DABAFIHH.

Om ni inte kan skicka nätfakturor ber vi er att skicka fakturorna till skanningstjänsten för leverantörsfakturor.

Adressen för e-postskanning:

Själva fakturan ska finnas i e-postmeddelandet som PDF-bilaga. Ett e-postmeddelande får bara innehålla en faktura. Om e-postmeddelandet har andra bilagor inkluderas de som bilagor till fakturan. Maximal storlek för e-postbilagor är 2 MB. Efter att e-postmeddelandet har behandlats kommer tjänsten att producera ett automatiskt bekräftelse- eller felmeddelande som skickas till avsändarens e-post inom 15 minuter.

Adressen för pappersfakturor:
Kielilähettiläät ry, Språkambassadörerna rf (Apix scanning service)
PB 16112
00021 LASKUTUS

För att skanningstjänsten ska kunna allokera er faktura bör faktureringsadressen skrivas ut även på själva fakturan och inte endast på kuvertet. Observera att inget annat material än fakturor får skickas till denna adress.

Vi använder oss av E-lön vilket betyder att du får dina lönespecifikationer direkt till din nätbank ifall din nätbank stödjer E-lön. Vi använder oss av löneoperatorn Apix.  

Ifall du är skatteskyldig i Sverige får du en separat lönespecifikation skickat till din e-postadress.

Reseersättning betalas bara ifall du har rätt till dagtraktamente och/eller km-ersättning. Lägg till relevanta bilagor i arvodesformuläret.

Kostnadsersättning ska du fylla i ifall du vill få tillbaka pengar för biljetter och liknande. Lägg till relevanta bilagor i arvodesformuläret.

Frågor om arvodesbetalningar eller ersättningar? Hör av dig!

Bild på Jaan

Jaan Siitonen
+358 415 305 531

Bild på Thomas

Thomas Thijssen
+358 407 320 507

Demo på ny feedbackblankett för (SV) elever

Den anonyma feedbacken kommer senare att användas för forskningsändamål om ni ger tillstånd till detta.
Vänligen välj ett alternativ.
Välj ett av följande svarsalternativ. (5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite , 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga)
Välj ett av följande svarsalternativ. (5: väldigt många, 4: ganska många, 3: varken många eller få , 2: få, 1: inga alls, 0: kan inte säga)
Välj ett av följande svarsalternativ. (5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite , 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga)
Välj ett av följande svarsalternativ. (5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite , 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga)
Välj ett av följande svarsalternativ. (5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite , 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga)
Välj ett av följande svarsalternativ. (5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite , 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga)
Välj ett av följande svarsalternativ. (5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite , 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga)

Demo på arvodesblankett för ambassadörer

Kryssa i alla alternativ som är lämpliga.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Iisakkis språkberättelse

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Språkberättelser + ikon för brev och podd

Språkberättelser + filtrering