Feedback elever ny

Ett första utkast till feedback för elever som har deltagit i ett språkambassadörbesök på svenska. Formuläret kommer i slutgiltig version översättas till finska.

MycketGanska mycketVarken mycket eller liteGanska liteLite
Lyckades språkambassadören inspirera dig att lära dig mer svenska?
Mycket
Ganska mycket
Varken mycket eller lite
Ganska lite
Lite
Hur nyttigt var besöket för dig?
Mycket
Ganska mycket
Varken mycket eller lite
Ganska lite
Lite
Hur enkelt var det att följa med språkambassadörens presentation?
Mycket
Ganska mycket
Varken mycket eller lite
Ganska lite
Lite
Mycket dåligtGanska dåligtVarken dåligt eller braGanska braVäldigt bra
Jag skriver svenska
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
Jag talar svenska
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
Jag läser svenska
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
Jag förstår (talad svenska)
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
Mycket dåligtGanska dåligtVarken dåligt eller braGanska braVäldigt bra
Det kan vara användbart en dag för att få ett bra jobb.
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
För att jag kanske vill ansöka till ett svenskt studieprogram i Finland.
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
För att jag kanske vill ansöka till ett studieprogram i Sverige.
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
För att det hjälper mig att bättre förstå och uppskatta den finlandssvenska kulturen.
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
För annars kan jag inte bli framgångsrik i min framtida karriär.
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
För att jag inte vill få dåliga betyg i svenska.
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
För att mina vänner och klasskamrater tycker att det är viktigt att lära sig svenska.
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
Håller helt medHåller delvis medVarken instämmer eller motsätter migHåller delvis inte medHåller inte med
Jag är beredd att anstränga mig mycket för att lära mig svenska.
Håller helt med
Håller delvis med
Varken instämmer eller motsätter mig
Håller delvis inte med
Håller inte med
Jag arbetar hårt för att lära mig svenska.
Håller helt med
Håller delvis med
Varken instämmer eller motsätter mig
Håller delvis inte med
Håller inte med
Jag tycker att jag gör mitt bästa för att lära mig svenska.
Håller helt med
Håller delvis med
Varken instämmer eller motsätter mig
Håller delvis inte med
Håller inte med
Jag skulle vilja spendera mycket tid på att lära mig svenska.
Håller helt med
Håller delvis med
Varken instämmer eller motsätter mig
Håller delvis inte med
Håller inte med
Jag skulle känna mig avslappnad om jag behövde ge vägbeskrivningar på svenska.
Håller helt med
Håller delvis med
Varken instämmer eller motsätter mig
Håller delvis inte med
Håller inte med
Jag känner mig lugn när jag måste beställa mat på svenska på en restaurang.
Håller helt med
Håller delvis med
Varken instämmer eller motsätter mig
Håller delvis inte med
Håller inte med
Jag blir nervös varje gång jag måste prata svenska med en försäljare.
Håller helt med
Håller delvis med
Varken instämmer eller motsätter mig
Håller delvis inte med
Håller inte med
Jag känner mig orolig om någon frågar mig något på svenska.
Håller helt med
Håller delvis med
Varken instämmer eller motsätter mig
Håller delvis inte med
Håller inte med
Mycket dåligtGanska dåligtVarken dåligt eller braGanska braVäldigt bra
...använder jag medvetet svenska när jag kommunicerar med svenskspråkiga vänner eller bekanta via min telefon, dator eller annan teknisk apparat.
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
... strävar jag alltid efter att prata åtminstone lite svenska när jag träffar svenskspråkiga personer.
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
... följer jag på min fritid med medier på svenska (tv-serier, nyheter, youtube-videor eller annat innehåll på webben
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken dåligt eller bra
Ganska bra
Väldigt bra
AldrigNästan aldrigNu som dåGanska oftaVäldigt ofta
Hur mycket kontakt har du med svensktalande i din skola, bland dina vänner och/eller grannar?
Aldrig
Nästan aldrig
Nu som då
Ganska ofta
Väldigt ofta
Hur ofta har du deltagit i informella samtal med svensktalande?
Aldrig
Nästan aldrig
Nu som då
Ganska ofta
Väldigt ofta
Hur ofta besöker du svensktalandes hem?
Aldrig
Nästan aldrig
Nu som då
Ganska ofta
Väldigt ofta
Hur ofta har du generellt negativ/dålig kontakt med svensktalande?
Aldrig
Nästan aldrig
Nu som då
Ganska ofta
Väldigt ofta
Hur ofta har du generellt positiv/bra kontakt med svensktalande?
Aldrig
Nästan aldrig
Nu som då
Ganska ofta
Väldigt ofta