”Är du en finne som studerar i Sverige?” – Bli Språkambassadör!

  • Är du: Finländare som studerar i Sverige och har finska som modersmål?
  • Vill du: Dela med dig av din inspirerande berättelse till elever och studerande för att motivera dem att inse nyttorna av att kunna svenska?
  • Söker du: Ett lärorikt och inspirerande jobb som du lätt kan göra vid sidan om dina studier?

Om du svarade ja till alla tre frågor ska du definitivt komma med i vår ”Träffa en finne som studerar i Sverige” -pilot.

Vad går piloten ut på?

Som namnet tyder på vill vi koppla ihop finska studerande i Sverige och elever i Finland. Ambassadören besöker små elevgrupper som går på en frivillig svenskkurs. Ett besök tar ungefär 45-75 minuter och Språkambassadören berättar hens historia och svarar på elevernas frågor. Besöken planeras i samarbete med läraren. 15 finska gymnasier har redan anmält sitt intresse för att delta i piloten. Besöken görs mellan november 2020 och maj 2021. De första besöken gjordes torsdagen den 12.11.2020.

Hur anmäler jag mig?

Vi vill jättegärna ha med dig som en del av Språkambassadörerna. Du väljer själv när besöken passar in i din kalender och vi sköter allt koordineringsarbete. Alla Ambassadörer får ett arvode per gjorda besök och arvodet växer ju flera besök man gör.

Du kan enkelt anmäla ditt intresse att bli Språkambassadör genom att klicka på följande länk: www.kielilahettilaat.fi/sv/bli-en-sprakambassador/ . Skriv gärna i ansökan ”Jag vill delta i pilot”. Vi kommer att kontakta dig inom kort efter intresseanmälan och då berättar vi noggrannare om själva piloten.

Du kan också kontakta projektkoordinatorn Jaan Siitonen och anmäla ditt intresse direkt till honom.

Vad är Språkambassadörerna?

Språkambassadörerna™ lanserades i april 2019 och vi har besökt nästan 200 skolor och deltagit på nästan 600 svensklektioner. Språkambassadörerna berättar hur de har lärt sig svenska och vilka dörrar språkkunskapen har öppnat för dem. Målet med Språkambassadörerna är att väcka elevernas inre motivation på ett helt nytt sätt. Vårt nätverk består av ca. 80 Språkambassadörer och nästan 10 000 elever har hört en Språkambassadörs berättelse. Mottagandet har varit positivt och målet är att integrera Språkambassadörerna som en del av språkundervisningen.

Vad väntar du på? Kom med och dela med dig av din inspirerande historia!

Ta kontakt!

Jaan Siitonen
projektledare
+358 41 5305 531
jaan.siitonen@kielilahettilaat.fi

Jaan Siitonen ansvarar för besök i finskspråkiga skolor.