Träffa en finne som studerar i Sverige

Kielilähettiläät eivät enää vastaanota tilauksia kevään ruotsintunneille suomenkielisiin kouluihin. Voit halutessasi tilata jo etukäteen Kielilähettiläiden vierailun syksylle.

Språkambassadörerna tar inte längre emot beställningar till svensklektioner i finskspråkiga skolor. Dock kan du färdigt beställa Språkambassadörsbesök till hösten.

Klicka för att hoppa till #lärare
Klicka för att hoppa till #ambassadör

Så här blir du en Språkambassadör

  • Är du: En finländare som studerar i Sverige och har finska som modersmål?
  • Vill du: Dela med dig av din inspirerande berättelse till elever och studerande för att motivera dem att inse nyttorna av att kunna svenska?
  • Söker du: Ett lärorikt och inspirerande jobb som du lätt kan göra vid sidan om dina studier?

Om du svarade ja på alla tre frågor ska du definitivt komma med och göra ”Träffa en finne som studerar i Sverige” -besök!

Vad besöken går ut på?

Som namnet tyder på vill vi koppla ihop finska studerande i Sverige och elever i Finland. Ambassadören besöker små elevgrupper som går på en frivillig svenskkurs. Ett besök tar en lektion som är ungefär 45-75 minuter och Språkambassadören berättar hens historia och svarar på elevernas frågor. Besöken planeras i samarbete med läraren. Vi har förberett en handbok som innehåller den väsentliga informationen.

Hur anmäler jag mig?

Vi vill jättegärna ha med dig som en del av Språkambassadörerna. Du väljer själv när besöken passar in i din kalender och vi sköter allt koordineringsarbete. Alla ambassadörer får ett arvode per gjorda besök och arvodet växer ju flera besök man gör.

Du kan enkelt anmäla ditt intresse att bli Språkambassadör genom att klicka på följande länk: www.kielilahettilaat.fi/sv/bli-en-sprakambassador/ . Skriv gärna i ansökan att du är intresserad av att göra just ”Träffa en finne som studerar i Sverige -besök”.

Efter du har fyllt i blanketten kommer vi att kontakta dig inom kort efter intresseanmälan och då berättar vi noggrannare om själva projektet. Vi skickar även handboken till alla som har anmält sitt intresse.

Du kan också kontakta projektkoordinatorn Jaan Siitonen och anmäla ditt intresse direkt till honom.

Vad är Språkambassadörerna?

Språkambassadörerna™ lanserades i april 2019 och vi har besökt nästan 200 skolor och deltagit på över 600 svensklektioner. Språkambassadörerna berättar hur de har lärt sig svenska och vilka dörrar språkkunskapen har öppnat för dem. Målet med Språkambassadörerna är att väcka elevernas inre motivation på ett helt nytt sätt. Vårt nätverk består av ca. 85 Språkambassadörer och nästan 12 000 elever har hört en Språkambassadörs berättelse. Mottagandet har varit positivt och målet är att integrera Språkambassadörerna som en del av språkundervisningen.

Vad väntar du på? Kom med och dela med dig av din inspirerande historia!

Lärare: så här beställer du en Språkambassadör

Som namnet tyder på vill vi koppla ihop finska studerande i Sverige och elever i Finland. Istället för att en Ambassadör besöker hela klassrummet kommer klassen att delas in i små grupper (max 5 elever per grupp) och flera Ambassadörer kan besöka samtidigt. Ett besök tar hela lektionen. Konceptet passar bäst för elever i andra stadiets muntliga och frivilliga kurser i svenska.

Vi siktar på att ambassadörer som gör ”Träffa en finne som studerar i Sverige” -besök är finländare som studerar eller nyligen har studerat i Sverige. De kan berätta om sina liv i Sverige och hur det känns att leva på svenska som finländare. Hur en finländare har hamnat i Sverige är någonting som säkert kunde intressera era elever speciellt när de är i nästan samma ålder.

Naturligtvis sker diskussionen på svenska och skulle på detta sätt vara passande kursmaterial. Vi har också förberett en handbok där man hittar viktig information.

Du kan beställa en Språkambassadör genom följande länk: www.kielilahettilaat.fi/bestall

Deadlinen för att beställa ett besök är 31.3.2021.

Ta kontakt!

Jaan Siitonen
projektledare
+358 41 5305 531
jaan.siitonen@kielilahettilaat.fi

Jaan Siitonen ansvarar för besök i finskspråkiga skolor.