Integritetspolicy

Denna webbplats samlar in personlig data genom två formulär. Formuläret som hittas under ”Beställ ambassadör” frågar efter för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer, namnet på organisationen, vilken typ av organisation det är och organisationens adress. Formuläret som hittas under ”Bli ambassadör” samlar in för-och efternamn, e-postadress och telefonnummer. Denna information samlas in i kommunikationssyfte och säljs eller ges inte ut till någon tredje part.