Språkberättelser

Språkambassadörerna utför nu också besök i Sverige

Detta år har Språkambassadörerna börjat pröva att utföra besök i Sverige i samarbete med Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Högskolan på Åland. Planeringsarbetet påbörjades i februari och de första testbesöken har utförts nu i november.

Bild på Iisakki Tapaila.

Tusen gjorda besök

Språkambassadörerna-projektet började i april 2019. Vi märkte snabbt att projektet var en succé, och nu förutom 1000 gjorda besök har vi även 116 ambassadörer. Språkambassadören Iisakki Tapaila har gjort vårt tusende ambassadörsbesök!

Skip to content