Miska är en 29 år gammal politices magister och musikpedagog. Han blev en del av Språkambassadörerna-projektet i dess inledande skede. Ivern för att arbeta som språkambassadör framsprang ur Miskas intresse för svenska språket. Hans egna erfarenheter av svenskas nyttor för en finskspråkig är den största orsaken varför Miska har gått omkring i skolor för att inspirera ungdomar för att studera språket. Från och med augusti arbetar Miska som projektkoordinator på Helsingfors universitets enhet Svenska ärenden.

Skip to content