På gång

Föreningens årsmöte 2022

Under årsmötet valdes en ny styrelse för åren 2022–2023. I den nya styrelsen fortsätter Juhani Turunen som ordförande och Katri Björkvall, Eeva-Liisa Nyqvist, Tea Pasanen, Yrjö Salomaa samt Antti Yliselä sitter som styrelsemedlemmar.

Läs hela nyheten »

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag