Etävierailuissa suuri potentiaali – pilotti käynnistyi

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila muutti kertaheitolla myös Kielilähettiläiden toiminnan. Jouduimme siirtämään lähes 150 jo sovittua vierailua syksylle 2020 ja maaliskuussa näytti siltä, että koko projekti jäisi tauolle.

Kävi kuitenkin niin, että useat Kielilähettiläät alkoivat omatoimisesti kuvata videotervehdyksiä tai lähettivät kirjeen oppilaille, jotka jäivät paitsi vierailusta. Opettajat kehittivät niin ikään oppilaille tehtäviä, jotka liittyivät Kielilähettiläiden tarinoihin. Tästä esimerkistä innostuneina päätimme aloittaa kokeilut etävierailuista.

Ruutukaappaus Kielilähettiläs Miska Siilinin videotervehdyksestä

Huhtikuun alkupuolella lähetimme viestin kaikille opettajille. Pyysimme halukkaita ilmoittautumaan mukaan etävierailupilottiin. Kahdessa päivässä saimme mukaan riittävän määrän kouluja: kaksi alakoulua, neljä yläkoulua, kaksi lukiota ja yksi yliopisto. Seitsemän Kielilähettilästä oli jo valmiina kokeilemaan interaktiivista etävierailua.

Koordinointityö aloitettiin heti ja jo muutaman päivän jälkeen vierailujen ajankohdat olivat selvillä. Ensimmäinen etävierailu tehdään Lappeenrannassa tiistaina 28.4.2020. Tulemme toteuttamaan yli 20 vierailua, sillä Kielilähettiläät vierailevat useammalla oppitunnilla samassa koulussa.

Pilotin aikana Kielilähettiläillä ja opettajilla on vapaat kädet suunnitella vierailun sisältö, sillä mitään valmista konseptia ei ole. Kokeilusta saadun palautteen avulla aiomme koostaa käsikirjan, jonka mahdollistaa onnistuneiden etävierailujen tekemisen myös tulevaisuudessa.

Etävierailujen suuret mahdollisuudet tulevaisuudessa

Koulut ovat tämän kevään aikana nopealla aikataululla opetelleet etätyökalujen käyttöä, ja opetukseen on syntynyt aivan uusia käytäntöjä. Osa näistä käytännöistä jää varmasti elämään myös poikkeustilan lakattua. Kielilähettiläät -projektin kannalta etävierailuilla on suuri potentiaali.

Rakennettuamme onnistuneen etävierailukonseptin voimme jatkossa toteuttaa kymmeniä tai jopa satoja vierailuja enemmän kuin nyt. Näin ollen voisimme tavoittaa suuren määrän kouluja eri puolella Suomea. Suuret etäisyydet hankaloittavat fyysisten vierailujen järjestämistä: Kielilähettiläillämme on yleensä monta rautaa tulessa ja irtautuminen useaksi päiväksi keskellä työviikkoa on monelle haasteellista. Lomakausina vierailuja ei luonnollisesti voida tehdä.  

Etävierailut mahdollistavat myös uusien Kielilähettiläiden rekrytoimisen. Muissa Pohjoismaissa asuu kymmeniätuhansia suomalaisia, jotka voisivat toimia Kielilähettiläinä ja etävierailut helpottaisivat tämän potentiaalin hyödyntämisen. Etävierailut mahdollistaisivat myös, että voisimme helpommin löytää koulujen entisiä oppilaita, jotka voisivat kertoa elämästään Pohjoismaissa matkustamatta fyysisesti Suomeen. Näiden entisten oppilaiden kanssa voisi tehdä enemmän kuin vain pelkän vierailun. Ryhmä oppilaita voisi esimerkiksi haastatella Kielilähettilästä ja tämä voisi ehkä jopa toimia jonkinlaisena vakiomentorina oppilaille, jotka ovat innostuneita ruotsin kielestä.

Tulemme siis tulevaisuudessa tarjoamaan myös etävierailumahdollisuuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että luopuisimme fyysisistä vierailuista. Kasvotusten käytyä vuorovaikutusta ei voita mikään ja tulevaisuudessa etä- ja fyysiset vierailut kulkevat rinnakkain ja ehkä jopa käsikädessä. Näitä kahta muotoa voidaan mahdollisesti yhdistää keskenään uusin tavoin.

Visiomme on, että jokainen opettaja Suomessa voi halutessaan saada Kielilähettilään kurssilleen ja jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus tavata Kielilähettiläs. Haluamme herättää oppilaiden sisäisen motivaation oppia ruotsin kielen.

Jaan Siitonen
Projektijohtaja
Kielilähettiläät