Språk är viktiga

Språk är viktiga

Mångsidiga språkkunskaper är en ytterst viktig resurs för en liten nation. När vår förening tar ställning till vikten av att kunna finska, svenska eller andra språk, vill vi betona hur viktigt det är att lära sig språk i dagens internationella värld. Det är först efter att man själv har tagit ett steg in i en ny språkvärld som man kan hitta alla möjligheter som ett språk kan medföra.

Öppnar dörrar >>

Öppnar dörrar

Språkkunskaper utvidgar din värld, öppnar dörrar och bygger broar till andra kulturer och gemenskaper.

Berikande >>

Berikande

Språkkunskaper berikar din identitet.

Arbetsmöjligheter >>

Arbetsmöjligheter

Språkkunskaper öppnar porten till andra länders utbildnings- och arbetsmarknader.

Nya bekantskaper >>

Nya vänner

Språkkunskaper samt kunskap i Finlands två nationalspråk förenar språk- och kulturgrupperna i vårt land.

Utvidga din värld

Språkkunskaper öppnar dörrar, är en del av din identitet, kan skapa olika möjligheter och kan ge dig nya vänner! Vår förening anser att en bred språkkunskap är varenda finländsk medborgares rätt och att det är en unik möjlighet för varje individ. Ett nytt språk kan få dig att uppskatta dig själv och ditt eget modersmål på ett nytt sätt. Detta är orsaken till att vi skickar språkambassadörer på besök till läroinrättningar för att berätta sina språkberättelser. Vi uppskattar språk och tror på deras förenande och samarbetsframkallande kraft.

Finlands två nationalspråk

Finlands språkmiljö gör oss till ett unikt land. Det kulturella utbytet mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga språkgrupperna gynnar hela det finska samhället. Våra två nationalspråk bidrar till nya idéer och berikar både kulturbranschen och näringslivet.
Vi vill stöda nationalspråkens ställning och arbeta för de båda språkens jämlikhet och kännedom. Genom detta arbete vill vi bidra till att uppehålla och utveckla en äkta tvåspråkighet i det finländska samhället. Vi anser att alla har rätt till en vardag på sitt eget modersmål. Var och en kan bidra till ett positivt språkklimat!