Språkberättelser

Här kan du bekanta dig med våra språkambassadörer och bli inspirerad! Alla ambassadörer har unika berättelser om hur de har lärt sig svenska och vilka dörrar denna språkkunskap har öppnat. Språkberättelserna finns som brev och som podd. Man kan lyssna på poddarna på svenska och det finns textning till både svenska och finska.

Välj landskap
Hej, jag heter Kai!
Från landskapet: Egentliga Finland
Hej, jag heter Kai!
Träffa språkambassadören Kai från Åbo. Kai berättar hur värdefullt han tycker det svenska språket är och hur språket har gått och fortfarande går som en röd tråd genom hans liv.
Hej, jag heter Joonatan!
Från landskapet: Norra Karelen
Hej, jag heter Joonatan!
Träffa språkambassadören Joonatan från Joensuu. Joonatan berättar om hur det var att flytta till Sverige för att studera och om hur det svenska språket har blivit en väldigt viktig del av honom.
Hej, jag heter Lasse!
Från landskapet: Satakunta
Hej, jag heter Lasse!
Träffa språkambassadören Lasse från Björneborg. Lasse berättar om sitt intresse för det svenska språket och vilket äventyr detta resulterade i.
Hej, jag heter Iisakki!
Från landskapet: Egentliga Finland
Hej, jag heter Iisakki!
Träffa språkambassadören Iisakki från Janakkala. Iisakki berättar om hur hans intresse för svenskan sporrat honom att söka sig till svenska miljöer.
Hej, jag heter Juho!
Från landskapet: Birkaland
Hej, jag heter Juho!
Träffa språkambassadören Juho från Tavastkyro. Juho berättar om sina egna erfarenheter med språkinlärning och om att våga tala svenska.
Hej, jag heter Jenna!
Från landskapet: Nyland
Hej, jag heter Jenna!
Träffa språkambassadören Jenna från Esbo. Jenna berättar om sina egna erfarenheter med att lära sig svenska och om att flytta till Sverige.
Hej, jag heter Onerva!
Från landskapet: Norra Karelen
Hej, jag heter Onerva!
Träffa språkambassadören Onerva från Joensuu. Onerva berättar om sina egna erfarenheter med att lära sig svenska och om att flytta till Sverige.
Hej, jag heter Miska!
Från landskapet: Päijänne-Tavastland
Hej, jag heter Miska!
Träffa språkambassadören Miska från Lahtis. Miska berättar om sitt intresse för det svenska språket samt vilka nyttor han har fått av att kunna svenska. 
Hej, jag heter Maria!
Från landskapet: Lappland
Hej, jag heter Maria!
Träffa språkambassadören Maria från Rovaniemi. Maria berättar om sina egna erfarenheter av hur det är att arbeta med människor från andra nordiska länder och svenskans roll inom det.
Hej, jag heter Lumi!
Från landskapet: Nyland
Hej, jag heter Lumi!
Träffa språkambassadören Lumi från Borgå. Lumi berättar om sina erfarenheter av att lära sig svenska via språkbad och hur hon kunnat använda sig av språket också efter grundskolan.
Hej, jag heter Tuomas!
Från landskapet: Egentliga Finland
Hej, jag heter Tuomas!
Träffa språkambassadören Tuomas från Åbo. Tuomas berättar om hur han först kom i kontakt med det svenska språket under studietiden och hur han senare har börjat använda svenska också i arbetslivet och vardagslivet.
Hej, jag heter Petra!
Från landskapet: Nyland
Hej, jag heter Petra!
Träffa språkambassadören Petra från Helsingfors. Petra berättar om hur det var att vara på utbyte i Sverige som 18-åring och om hur hennes erfarenheter i Sverige påverkar hennes vardag ännu idag.
Hej, jag heter Tuija!
Från landskapet: Nyland
Hej, jag heter Tuija!
Träffa språkambassadören Tuija från Helsingfors. Tuija berättar om sina erfarenheter av att lära sig svenska för att kunna studera på svenska och hur hon aktivt har börjat använda språket efter det.
Hej, jag heter Isaac!
Från landskapet: Nyland
Hej, jag heter Isaac!
Träffa språkambassadören Isaac från Helsingfors. Isaac berättar om sina erfarenheter av att flytta till Sverige för att studera och hur det har påverkat hans vardag också när han har flyttat tillbaka till Helsingfors.
Hej, jag heter Olivia!
Från landskapet: Nyland
Hej, jag heter Olivia!
Träffa språkambassadören Olivia från Helsingfors. Olivia berättar om sina egna erfarenheter av att lära sig svenska och hur hon har gjort det svenska språket till en del av hennes vardag.
Hej, jag heter Jonna!
Från landskapet: Päijänne-Tavastland
Hej, jag heter Jonna!
Träffa språkambassadören Jonna från Lahtis. Jonna berättar om sina erfarenheter av att flytta till Sverige och hur det svenska språket har hjälpt henne att utvecklas som människa.
Hej, jag heter Hannamari!
Från landskapet: Birkaland
Hej, jag heter Hannamari!