Språkberättelser

Här kan du bekanta dig med några av våra språkambassadörer och bli inspirerad! Alla ambassadörer har unika berättelser om hur de har lärt sig svenska och vilka dörrar denna språkkunskap har öppnat. Språkberättelserna finns som brev och som podd. Man kan lyssna på poddarna på svenska och det finns textning till både svenska och finska.

Välj landskap
Landskap-checkbox
Hej, jag heter Santeri!
Från landskapet: Nyland
LeinonenSanteri-kuva-Tuomo-Manninen-1512x1006
Träffa språkambassadör Santeri från Hyvinge. Santeri berättar om vilken nytta han har haft av att kunna svenska och om hur språket har öppnat dörrar till den finlandssvenska världen i Finland.
Hej, jag heter Petra!
Från landskapet: Nyland
Processed with VSCO with hb1 preset
Träffa språkambassadören Petra från Helsingfors. Petra berättar om hur det var att vara på utbyte i Sverige som 18-åring och om hur hennes erfarenheter i Sverige påverkar hennes vardag ännu idag.
Hej, jag heter Ilmari!
Från landskapet: Päijänne-Tavastland
Ilmari Käihkö
Träffa språkambassadören Ilmari från Lahtis. Han berättar bl.a. om hur studierna vid Nordens äldsta universitet öppnade flera nya möjligheter.
Hej, jag heter Ruut!
Från landskapet: Egentliga Finland
ruut-vuoriluoto
Träffa språkambassadören Ruut från Virmo. Ruut berättar om sina erfarenheter av att studera i en svenskspråkig skola på Åland och om hur hon har lärt sig svenska på Åland.
Hej, jag heter Jonna!
Från landskapet: Päijänne-Tavastland
jonna-kotivesi
Träffa språkambassadören Jonna från Lahtis. Jonna berättar om sina erfarenheter av att flytta till Sverige och hur det svenska språket har hjälpt henne att utvecklas som människa.
Hej, jag heter Jussi!
Från landskapet: Södra Karelen
jussi-westinen
Träffa språkambassadören Jussi från Taipalsaari. Jussi berättar om vilken nytta han har haft och fortfarande har av sina svenska kunskaper under sin karriär.
Hej, jag heter Kai!
Från landskapet: Egentliga Finland
kai-kulmala
Träffa språkambassadören Kai från Åbo. Kai berättar hur värdefullt han tycker det svenska språket är och hur språket har gått och fortfarande går som en röd tråd genom hans liv.
Hej, jag heter Joonatan!
Från landskapet: Norra Karelen
joonatan-penttinen
Träffa språkambassadören Joonatan från Joensuu. Joonatan berättar om hur det var att flytta till Sverige för att studera och om hur det svenska språket har blivit en väldigt viktig del av honom.
Hej, jag heter Lasse!
Från landskapet: Satakunta
lasse-lund
Träffa språkambassadören Lasse från Björneborg. Lasse berättar om sitt intresse för det svenska språket och vilket äventyr detta resulterade i.
Hej, jag heter Iisakki!
Från landskapet: Egentliga Finland
iisakki-tapaila
Träffa språkambassadören Iisakki från Janakkala. Iisakki berättar om hur hans intresse för svenskan sporrat honom att söka sig till svenska miljöer.
Hej, jag heter Juho!
Från landskapet: Birkaland
juho-rasa
Träffa språkambassadören Juho från Tavastkyro. Juho berättar om sina egna erfarenheter med språkinlärning och om att våga tala svenska.
Hej, jag heter Jenna!
Från landskapet: Nyland
jenna-pystynen
Träffa språkambassadören Jenna från Esbo. Jenna berättar om sina egna erfarenheter med att lära sig svenska och om att flytta till Sverige.
Hej, jag heter Onerva!
Från landskapet: Norra Karelen
onerva-sihvonen
Träffa språkambassadören Onerva från Joensuu. Onerva berättar om sina egna erfarenheter med att lära sig svenska och om att flytta till Sverige.
Hej, jag heter Miska!
Från landskapet: Päijänne-Tavastland
miska-siiliin
Träffa språkambassadören Miska från Lahtis. Miska berättar om sitt intresse för det svenska språket samt vilka nyttor han har fått av att kunna svenska. 
Hej, jag heter Maria!
Från landskapet: Lappland
maria-karjalainen
Träffa språkambassadören Maria från Rovaniemi. Maria berättar om sina egna erfarenheter av hur det är att arbeta med människor från andra nordiska länder och svenskans roll inom det.
Hej, jag heter Lumi!
Från landskapet: Nyland
lumi-sipila
Träffa språkambassadören Lumi från Borgå. Lumi berättar om sina erfarenheter av att lära sig svenska via språkbad och hur hon kunnat använda sig av språket också efter grundskolan.
Hej, jag heter Tuomas!
Från landskapet: Egentliga Finland
tuomas
Träffa språkambassadören Tuomas från Åbo. Tuomas berättar om hur han först kom i kontakt med det svenska språket under studietiden och hur han senare har börjat använda svenska också i arbetslivet och vardagslivet.
Hej, jag heter Tuija!
Från landskapet: Nyland
tuija-lofgren
Träffa språkambassadören Tuija från Helsingfors. Tuija berättar om sina erfarenheter av att lära sig svenska för att kunna studera på svenska och hur hon aktivt har börjat använda språket efter det.
Hej, jag heter Isaac!
Från landskapet: Nyland
isaac-jyvasjarvi
Träffa språkambassadören Isaac från Helsingfors. Isaac berättar om sina erfarenheter av att flytta till Sverige för att studera och hur det har påverkat hans vardag också när han har flyttat tillbaka till Helsingfors.
Hej, jag heter Olivia!
Från landskapet: Nyland
olivia-krekula
Träffa språkambassadören Olivia från Helsingfors. Olivia berättar om sina egna erfarenheter av att lära sig svenska och hur hon har gjort det svenska språket till en del av hennes vardag.
Hej, jag heter Hannamari!
Från landskapet: Birkaland
hannamari-ruohonen
Träffa språkambassadören Hannamari från Tammerfors. Hannamari berättar om hur hennes motivation att lära sig svenska plötsligt ändrades och om hur hon har byggt upp en vardag på Åland.
Hej, jag heter Raine!
Från landskapet: Nyland
raine-katajamaki
Träffa språkambassadören Raine från Esbo. Raine berättar om hur han lärt sig svenska och om hans svenskspråkiga vardag på Åland.
Hej, jag heter Minttu!
Från landskapet: Egentliga Finland
minttu-vainio
Träffa språkambassadören Minttu från Åbo. Minttu berättar om sina egna erfarenheter av att lära sig svenska och hur det svenska språket blivit en del av hennes vardag på Åland.
Hej, jag heter Tiina!
Från landskapet: Satakunta
~ai-7b3f8f57-f12f-438e-afb2-d55e8ea11ecf_
Träffa språkambassadören Tiina från Lavia. Tiina berättar om sin språkresa från ett helt finskspråkigt område till att bo på Åland med svenskspråkig majoritet.