Hej, jag heter Lasse!

Lasse Lund är en finskspråkig jurist som alltid har tyckt att svenska är ett lättare språk än engelska. Hans intresse för det svenska språket tog honom till en svenskspråkig militärtjänst i Dragsvik och senare till Örebro universitetet i Sverige. I början var Lasse väldigt osäker med att tala svenska, men efter ett tag blev han bekvämare, efter att han övertygat sig själv att bara försöka sitt bästa och strunta i små misstag. Lasse vill påminna dig om att ”Våga göra misstag! Det viktigaste är att använda sig av språket både i tal och skrift.”

Läs min språkberättelse

Denna språkberättelse har förverkligats tack vare bidrag från Svenska folkskolans vänner.