Hej, jag heter Maria!

Maria är en 25-årig snart utexaminerad studerande i idé- och lärdomshistoria. Maria är ursprungligen från Rovaniemi och från en helt finskspråkig bakgrund, men det svenska språket har blivit del av hennes liv genom föreningsverksamhet. Marias intresse för Norden har lett till sommarjobb på Åland, utbytesstudier i Stockholm och regelbunden användning av det svenska språket som ordförande för en tvåspråkig organisation. 

Lyssna på min berättelse

Denna podd har förverkligats tack vare bidrag från Svenska folkskolans vänner.