Hej, jag heter Maria!

Maria Salonen kommer från Helsingfors. Det svenska språket har funnits i Marias liv sedan hon som 10-åring flyttade med sin familj till Ingå, ett nästan helt svenskspråkigt område i Västra Nyland, och i och med det snabbt började lära sig att tala svenska. Tack vare sina kunskaper i svenska har hon bland annat fått jobba på hotell på Åland, på det Nordiska kulturcentrumet på Sveaborg samt på Pohjola-Nordens ungdomsförbund. Det svenska språket öppnar dessutom upp två andra kulturer, det finlandssvenska och det rikssvenska.

Läs min språkberättelse

Denna språkberättelse har förverkligats tack vare bidrag från Svenska folkskolans vänner.