Hej, jag heter Raine!

Raine Katajamäki är politices magister och rättsnotarie från Åbo Akademi. Han har tidigare arbetat på Åbos polisstation, Finlands riksdag och Ålands landskapsregering. Det stora intresset för svenskan väcktes då han efter gymnasiet bestämde sig för att studera på en svenskspråkig utbildning vid Västra Nylands folkhögskola. Tack vare skolsvenskan lärde han sig flytande svenska på bara några månader. Numera bor han i Sverige tillsammans med sin fru och två barn. Hemma talas det svenska, men även finska och albanska.

Lyssna på min berättelse

Denna podd har förverkligats tack vare bidrag från Svenska folkskolans vänner.