Beställ ambassadör

Bild: Jessica Lillbåsk

Vill du beställa en språkambassadör till din skola eller organisation för att inspirera dina studerande eller anställda att lära sig det andra inhemska språket? Besöket tar en lektion.

Obs! På grund av Corona viruset kommer vi inte att ta emot flera beställningar för våren 2020. Redan bestämda besök försöker vi göra enligt planerna.

Du kan beställa en språkambassadör genom att fylla i blanketten. Efter att du har skickat in uppgifterna kommer vi att kontakta dig så snabbt som möjligt. Vi försöker hitta den rätta ambassadören till din önskade tidpunkt.

Ifall du har flera tidpunkter som passar dig kan du skriva dina önskemål på delen ”övriga uppgifter”. Du kan t.ex. skriva så här: ”alla onsdagar och fredagar kl. 09:45-11:00 och 13:00-14:15 i april”. På detta sätt kan projektledare direkt föreslå flera tidpunkter till en språkambassadör.

En språkambassadör kan besöka flera lektioner under samma dag. Vi strävar efter att hitta en språkambassadör som skulle ha en koppling till din skola eller ditt område.

Till alla lärare som har gjort en beställning skickar vi en ”Lärarens handbok” som innehåller bl.a. besökets struktur och andra nyttiga tips angående besöket. Projektledare skickar handboken som bilaga till din e-post. Alla språkambassadörer har fått en ”Språkambassadörens handbok”.

Projektledaren koordinerar besökets tidpunkt. Sedan kommer lärare och språkambassadören överens om besökets detaljer direkt med varandra.

Ifall du har frågor kring blanketten kan du vara i kontakt med oss. Uppgifter som vi samlar in används endast för att möjliggöra besök. Uppgifterna skickas inte vidare till någon tredje part.