Om oss

Thomas Thijssen

Kristinestadsbon Thomas Thijssen blir en del av Kielilähettiläät™ teamet i augusti. Thomas uppgift är att koordinera Språkambassadörernas besök på finska lektioner i svenskspråkiga skolor. Största delen av besöken kommer att genomföras i Österbotten.

I vår jobbansökan nämnde vi att vårt mål är att skicka Språkambassadörer till ungefär hundra finska lektioner under det kommande läsåret och tanken är att rekrytera ca 30 Språkambassadörer, berättar projektledare Jaan Siitonen.

Thomas bor nuförtiden i Helsingfors och studerar ekonomi på Hanken. Det finska språket har inte varit någon självklarhet för den tvåspråkige Thomas eftersom att han hemma talar svenska och holländska. Fotboll som hobby och sommarjobb var sätt att förbättra finskan utanför skolan.

Den verkliga utmaningen var ändå militärtjänstgöringen, som Thomas genomförde i Niinisalo och i reservofficerskolan i Fredrikshamn helt och hållet på finska. Det finska språket utgjorde utmaningar, men det gjorde också att tiden i armén var väldigt givande.

Den bästa responsen på utvecklingen av min finska var när människor blev överraskade över att jag egentligen är svenskspråkig och att finska inte är mitt modersmål. Det gav mig enormt med självförtroende och året i armén har hittills varit det mest givande och lärorika året i hela mitt liv. Jag fick nya finskspråkiga vänner, lärde mig mycket om den finskspråkiga kulturen och dessutom fick jag en ny insyn i vikten av språkkunskaper i form av både kommunikation, informationsöverföring och socialt umgänge, berättar Thomas Thijssen.

Att få någon att bli inspirerad av det finska språket är viktigt och autentiska Språkambassadörer med sina berättelser är ett ypperligt sätt att framföra nya synvinklar på språkundervisning. Thomas vet att finskan kan orsaka utmaningar i skolan och att motivationen inte alltid var på topp. Thomas kan också vid behov själv fungera som Språkambassadör och hans första mål är att besöka hans före detta gymnasium och högstadium. Erfarenheterna vi fått från pilotbesöken ska stå som grund för uppbyggandet av ett nytt fungerande koncept.

Vi är säkra på att Språkambassadörsmetoden fungerar bra också i inspirerandet av det finska språket. Den erhållna positiva responsen vi fått från de nästan 500 besöken i finskspråkiga skolor stöder det här antagandet. Thomas egna berättelse och glöd till det finska språket ger oss en god grund för framgång, säger projektledare Jaan Siitonen.

Thomas Thijssen börjar som projektkoordinator den 10.8.2020.


Kokonat Oy gjorde en utvärdering av Språkambassadörernas distansbesök som gjordes under våren 2020.
En svenskspråkig översättning kommer ut efter sommaren. Nedan finns materialet på finska.

15.6.2020

Obs! Trots Coronaviruset tar vi emot beställningar redan till hösten 2020. Du kan göra en beställning genom att fylla i blanketten på sidan ”Beställ Språkambassadör”.

Bild: Santeri Leinonen

Våra Språkambassadörer har sedan april 2019 besökt närmare 500 lektioner runtom i Finland och vi har träffat nästan 8000 elever / studeranden. Språkambassadörernas egna berättelser om hur de har lärt sig svenska och vilken nytta språket har hämtat med sig är ett nytt sätt att motivera elever. Vi tar emot beställningar året runt.

Språkambassadörerna inspirerar med sina egna berättelser runtom i Finland under åren 2019-2021. Målet med besöken är att väcka åhörarnas inre motivation att lära sig språk och få dem att inse vilken personlig nytta språkkunskaper är.  

Vi har sedan april 2019 gjort nästan 500 besök och våra Språkambassadörer har fått ett positivt mottagande. Genom feedback har vi kunnat bygga upp ett fungerande koncept. Vi har skapat handböcker för både Språkambassadörer och lärare. Varje lärare och Ambassadör får en handbok före deras första besök.

Språkambassadörer har gjort besök i över 50 olika orter i Finland. Bild: Santeri Leinonen

Nätverket består av Ambassadörer som alla har sin unika språkberättelse. Språkambassadörerna representerar alla åldrar, bakgrunder, utbildningar, geografiska områden osv. Språkambassadören kan vara född i Finland eller hen kan vara invandrare.

Ambassadörerna besöker skolor, företag och andra organisationer där de berättar om sina roliga och intressanta erfarenheter av språkinlärning. Målet är att en Språkambassadör är från området där hen gör besök. Under besöket kan man även diskutera deltagarnas framtidsplaner i små grupper och hur kunskaper i finska och svenska kan öppna nya möjligheter t.ex. i arbetslivet. I slutet av oktober 2019 har vi gjort över 200 besök och före årsskiftet uppnår vi 300 gjorda besök, vilket också är det nuvarande projektets målsättning.

Vill du bli Språkambassadör? Det är både roligt och inspirerande att vara en Språkambassadör och din berättelse kan inspirera många andra. Ifall du är intresserad av att bli Språkambassadör kan du fylla i en ansökan på sidan Bli språkambassadör.

Har din organisation behov för en Språkambassadör? Du kan lätt beställa en Språkambassadör på sidan Beställ språkambassadör.

Välkommen med! Vi svarar gärna på dina frågor och du hittar våra kontaktuppgifter här.

Media


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons