Om oss

Vad är Språkambassadörerna

Språkambassadörerna har sedan april år 2019 med sina egna berättelser inspirerat tusentals människor runtom i Finland. Målet med besöken är att väcka åhörarnas inre motivation för att lära sig språk och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper medför.  

Vi har hittills gjort närmare 1000 besök och våra språkambassadörer har fått ett positivt mottagande. Genom feedback har vi kunnat bygga upp ett fungerande koncept. Vi har skapat handböcker för både språkambassadörer och lärare. Dessa handböcker får varje lärare och ambassadör före deras första besök.

23.6.2021. Vi har utfört 949 besök och till vårt nätverk hör 110 språkambassadörer.

Nätverket består av språkambassadörer som alla har sin egna unika språkberättelse. Språkambassadörerna representerar alla åldrar, bakgrunder, utbildningar, geografiska områden osv. Språkambassadören kan vara född i Finland men hen kan också ha flyttat till Finland.

Ambassadörerna besöker skolor, företag och andra organisationer där de berättar om sina roliga och intressanta erfarenheter av språkinlärning. Målet är att språkambassadören är från det området där hen gör besök. Under besöket kan man även diskutera deltagarnas framtidsplaner i små grupper och hur kunskaper i finska och svenska kan öppna nya möjligheter t.ex. i arbetslivet.

Skulle du vilja ha en språkambassadör på besök? Du kan lätt beställa en ambassadör på sidan Beställ språkambassadör.

Vill du bli språkambassadör? Det är både roligt och inspirerande att vara en språkambassadör och din berättelse kan inspirera många andra. Ifall du är intresserad av att bli språkambassadör kan du fylla i ansökan på sidan Bli språkambassadör.

Välkommen med! Vi svarar gärna på dina frågor, du hittar våra kontaktuppgifter här.