Om oss

Språkambassadörerna har under det senaste året visat sig fungera bra och nu står vi inför nästa fas: vi ska börja med finskspråkiga besök i svenskspråkiga skolor och planerna är att de första besöken ska ske redan under höstterminen. Då kommer våra Språkambassadörer att inspirera elever under finska lektioner. För detta jobb. Vi söker efter en projektkoordinator och du hittar mera information bakom denna länk.

Bild: Jessica Lillbåsk

Pilot med distansbesök

Obs! På grund av Corona-viruset kommer vi inte att ta emot flera beställningar för våren 2020. Vi kan tyvärr inte heller göra besök så länge skolorna är stängda. Istället testar vi på att göra distansbesök.

Läs mer om våra distansbesök bakom denna länk.
Bild: Santeri Leinonen

Våra Språkambassadörer har sedan april 2019 besökt närmare 500 lektioner runtom i Finland och vi har träffat nästan 8000 elever / studeranden. Språkambassadörernas egna berättelser om hur de har lärt sig svenska och vilken nytta språket har hämtat med sig är ett nytt sätt att motivera elever. Vi tar emot beställningar året runt.

Språkambassadörerna inspirerar med sina egna berättelser runtom i Finland under åren 2019-2021. Målet med besöken är att väcka åhörarnas inre motivation att lära sig språk och få dem att inse vilken personlig nytta språkkunskaper är.  

Vi har sedan april 2019 gjort nästan 500 besök och våra Språkambassadörer har fått ett positivt mottagande. Genom feedback har vi kunnat bygga upp ett fungerande koncept. Vi har skapat handböcker för både Språkambassadörer och lärare. Varje lärare och Ambassadör får en handbok före deras första besök.

Språkambassadörer har gjort besök i över 50 olika orter i Finland. Bild: Santeri Leinonen

Nätverket består av Ambassadörer som alla har sin unika språkberättelse. Språkambassadörerna representerar alla åldrar, bakgrunder, utbildningar, geografiska områden osv. Språkambassadören kan vara född i Finland eller hen kan vara invandrare.

Ambassadörerna besöker skolor, företag och andra organisationer där de berättar om sina roliga och intressanta erfarenheter av språkinlärning. Målet är att en Språkambassadör är från området där hen gör besök. Under besöket kan man även diskutera deltagarnas framtidsplaner i små grupper och hur kunskaper i finska och svenska kan öppna nya möjligheter t.ex. i arbetslivet. I slutet av oktober 2019 har vi gjort över 200 besök och före årsskiftet uppnår vi 300 gjorda besök, vilket också är det nuvarande projektets målsättning.

Vill du bli Språkambassadör? Det är både roligt och inspirerande att vara en Språkambassadör och din berättelse kan inspirera många andra. Ifall du är intresserad av att bli Språkambassadör kan du fylla i en ansökan på sidan Bli språkambassadör.

Har din organisation behov för en Språkambassadör? Du kan lätt beställa en Språkambassadör på sidan Beställ språkambassadör.

Välkommen med! Vi svarar gärna på dina frågor och du hittar våra kontaktuppgifter här.

Media