Om oss

Våra Språkambassadörer har sedan april 2019 besökt närmare 500 lektioner runtom i Finland och vi har träffat över 8000 elever/studeranden. Språkambassadörernas egna berättelser om hur de har lärt sig svenska och vilken nytta språket har fört med sig är ett nytt sätt att motivera elever. Vi tar emot beställningar året runt.

Språkambassadören Tuija Löfgren besökte SYK gymnasiet i november 2019 (Bild: Bianca Holmberg / Språkbruk)

Nytt pilotprojekt ”Träffa en finne som studerar i Sverige”!

Vi vill koppla ihop finska studerande i Sverige och elever i Finland. Ambassadören besöker små elevgrupper som går på en frivillig svenskkurs. Besöken skulle göras mellan november 2020 och maj 2021.

Läs mer om den nya piloten: https://www.kielilahettilaat.fi/finne/

Beställ en Språkambassadör till höstterminen redan idag!

Hösten är här och nu är det dags att beställa en Språkambassadör till höstterminen 2020! Vi kan göra ungefär 250 besök under höstterminen. Enligt vår erfarenhet lönar det sig att göra en beställning i god tid så att vi kan boka in besöket i Språkambassadörens kalender innan den fylls. Du hinner bra ännu!

I samband med beställningen rekommenderar vi att du erbjuder flera alternativ för besökstidpunkten, vilket underlättar besökets arrangemang. Du kan läsa mera om våra besök och göra en beställning via denna länk.

Obs! Trots osäkerheten orsakad av Coronaviruset tar vi emot beställningar. Våra Ambassadörer kan göra fysiska besök eller på distans. Du kan göra en beställning genom att fylla i blanketten på sidan ”Beställ Språkambassadör”.


Språkambassadörer kan besöka virtuellt – Låt inte Corona hindra dig från att göra en beställning

Under våren 2020 genomförde vi en lyckad pilot för distansbesök och resultaten har varit bra. Vi har kunnat bygga upp en handbok för virtuella besök och du kan beställa ett virtuellt besök om du vill.

Så låt inte Corona hindra dig från att göra en beställning. Ifall regeringen implementerar nya restriktioner kan vi lätt verkställa besöken via nätet och vi har god beredskap att hjälpa både Språkambassadörerna och lärarna att organisera besöken.

Mera information om distansbesök hittar du från videon nerifrån och genom att ladda ner utvärderingsrapporten som Kokonat Oy gjorde av vårens pilot.

Utvärderingsresultat av distansbesök, 15.6.2020

Från och med hösten 2020 besöker Språkambassadörer även finska lektioner i svenska skolor!

Thomas Thijssen

Kristinestadsbon Thomas Thijssen blir en del av Kielilähettiläät™ teamet i augusti. Thomas uppgift är att koordinera Språkambassadörernas besök på finska lektioner i svenskspråkiga skolor. Största delen av besöken kommer att genomföras i Österbotten.

I vår jobbansökan nämnde vi att vårt mål är att skicka Språkambassadörer till ungefär hundra finska lektioner under det kommande läsåret och tanken är att rekrytera ca 30 Språkambassadörer, berättar projektledare Jaan Siitonen.

Thomas bor nuförtiden i Helsingfors och studerar ekonomi på Hanken. Det finska språket har inte varit någon självklarhet för den tvåspråkige Thomas eftersom att han hemma talar svenska och holländska. Fotboll som hobby och sommarjobb var sätt att förbättra finskan utanför skolan.

Den verkliga utmaningen var ändå militärtjänstgöringen, som Thomas genomförde i Niinisalo och i reservofficerskolan i Fredrikshamn helt och hållet på finska. Det finska språket utgjorde utmaningar, men det gjorde också att tiden i armén var väldigt givande.

Den bästa responsen på utvecklingen av min finska var när människor blev överraskade över att jag egentligen är svenskspråkig och att finska inte är mitt modersmål. Det gav mig enormt med självförtroende och året i armén har hittills varit det mest givande och lärorika året i hela mitt liv. Jag fick nya finskspråkiga vänner, lärde mig mycket om den finskspråkiga kulturen och dessutom fick jag en ny insyn i vikten av språkkunskaper i form av både kommunikation, informationsöverföring och socialt umgänge, berättar Thomas Thijssen.

Att få någon att bli inspirerad av det finska språket är viktigt och autentiska Språkambassadörer med sina berättelser är ett ypperligt sätt att framföra nya synvinklar på språkundervisning. Thomas vet att finskan kan orsaka utmaningar i skolan och att motivationen inte alltid var på topp. Thomas kan också vid behov själv fungera som Språkambassadör och hans första mål är att besöka hans före detta gymnasium och högstadium. Erfarenheterna vi fått från pilotbesöken ska stå som grund för uppbyggandet av ett nytt fungerande koncept.

Vi är säkra på att Språkambassadörsmetoden fungerar bra också i inspirerandet av det finska språket. Den erhållna positiva responsen vi fått från de nästan 500 besöken i finskspråkiga skolor stöder det här antagandet. Thomas egna berättelse och glöd till det finska språket ger oss en god grund för framgång, säger projektledare Jaan Siitonen.

Thomas Thijssen börjar som projektkoordinator den 10.8.2020.


Bild: Santeri Leinonen

Språkambassadörerna inspirerar med sina egna berättelser runtom i Finland under åren 2019-2021. Målet med besöken är att väcka åhörarnas inre motivation att lära sig språk och få dem att inse vilken personlig nytta språkkunskaper medför.  

Vi har sedan april 2019 gjort nästan 500 besök och våra Språkambassadörer har fått ett positivt mottagande. Genom feedback har vi kunnat bygga upp ett fungerande koncept. Vi har skapat handböcker för både Språkambassadörer och lärare. Varje lärare och ambassadör får en handbok före deras första besök.

Språkambassadörer har gjort besök i över 50 olika orter i Finland. Bild: Santeri Leinonen

Nätverket består av Ambassadörer som alla har sin egna unika språkberättelse. Språkambassadörerna representerar alla åldrar, bakgrunder, utbildningar, geografiska områden osv. Språkambassadören kan vara född i Finland men hen kan också ha flyttat till Finland.

Ambassadörerna besöker skolor, företag och andra organisationer där de berättar om sina roliga och intressanta erfarenheter av språkinlärning. Målet är att en Språkambassadör är från området där hen gör besök. Under besöket kan man även diskutera deltagarnas framtidsplaner i små grupper och hur kunskaper i finska och svenska kan öppna nya möjligheter t.ex. i arbetslivet. I slutet av oktober 2019 har vi gjort över 200 besök och före årsskiftet uppnår vi 300 gjorda besök, vilket också är det nuvarande projektets målsättning.

Vill du bli Språkambassadör? Det är både roligt och inspirerande att vara en Språkambassadör och din berättelse kan inspirera många andra. Ifall du är intresserad av att bli Språkambassadör kan du fylla i en ansökan på sidan Bli språkambassadör.

Har din organisation behov för en Språkambassadör? Du kan lätt beställa en Språkambassadör på sidan Beställ språkambassadör.

Välkommen med! Vi svarar gärna på dina frågor och du hittar våra kontaktuppgifter här.

Media


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Glöm inte att följa oss på våra andra SoMe-kanaler och få uppdateringar om vad som är på G hos oss! 🤩
Älä unohda seurata meitä muissa SoMe-kanavissa saadaksesi tuoreimmat uutiset toiminnastamme! 😎

Instagram: www.instagram.com/kielilahettilaat/
Twitter: twitter.com/Kielilahettilas
LinkedIn: www.linkedin.com/company/kielilahettilaat-sprakambassadorerna

#språkambassadörerna #kielilähettiläät
... See MoreSee Less

19/11/2020

Glöm inte att följa oss på våra andra SoMe-kanaler och få uppdateringar om vad som är på G hos oss! 🤩
Älä unohda seurata meitä muissa SoMe-kanavissa saadaksesi tuoreimmat uutiset toiminnastamme! 😎

Instagram: https://www.instagram.com/kielilahettilaat/
Twitter: https://twitter.com/Kielilahettilas
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kielilahettilaat-sprakambassadorerna

#språkambassadörerna #kielilähettiläät