Om oss

Våra Språkambassadörer har sedan april 2019 besökt över 800 lektioner runtom i Finland och vi har träffat över 12 000 elever/studeranden. Språkambassadörernas egna berättelser om hur de har lärt sig svenska och vilka nyttor språket har medfört är ett nytt sätt att väcka elevers motivation. Vi tar emot beställningar året runt.

Språkambassadörerna tar inte längre emot beställningar till svensklektioner i finskspråkiga skolor. Dock kan du färdigt beställa Språkambassadörsbesök till hösten.

Språkambassadören Tuija Löfgren besökte SYK gymnasiet i november 2019 (Bild: Bianca Holmberg / Språkbruk)

”Träffa en finne som studerar i Sverige”! – passar bra för muntliga kurser

Vi vill koppla ihop finska studerande i Sverige och elever i Finland. Ambassadören besöker små elevgrupper som går på en frivillig svenskkurs. Besöken skulle göras mellan november 2020 och maj 2021. Läs mer : https://www.kielilahettilaat.fi/finne/


Vad är Språkambassadörerna

Språkambassadörerna har sedan april år 2019 med sina egna berättelser inspirerat tusentals människor runtom i Finland. Målet med besöken är att väcka åhörarnas inre motivation för att lära sig språk och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper medför.  

Vi har sedan april 2019 gjort över 600 besök och våra Språkambassadörer har fått ett positivt mottagande. Genom feedback har vi kunnat bygga upp ett fungerande koncept. Vi har skapat handböcker för både Språkambassadörer och lärare, som varje lärare och ambassadör får före deras första besök.

Sedan april 2019 har Språkambassadörerna redan gjort 662 besök och för tillfället har vi 82 Språkambassadörer.

Nätverket består av Ambassadörer som alla har sin egna unika språkberättelse. Språkambassadörerna representerar alla åldrar, bakgrunder, utbildningar, geografiska områden osv. Språkambassadören kan vara född i Finland men hen kan också ha flyttat till Finland.

Ambassadörerna besöker skolor, företag och andra organisationer där de berättar om sina roliga och intressanta erfarenheter av språkinlärning. Målet är att en Språkambassadör är från området där hen gör besök. Under besöket kan man även diskutera deltagarnas framtidsplaner i små grupper och hur kunskaper i finska och svenska kan öppna nya möjligheter t.ex. i arbetslivet. I slutet av oktober 2019 har vi gjort över 200 besök och före årsskiftet uppnår vi 300 gjorda besök, vilket också är det nuvarande projektets målsättning.

Skulle du vilja ha en Språkambassadör på besök? Du kan lätt beställa en Språkambassadör på sidan Beställ språkambassadör.

Vill du bli Språkambassadör? Det är både roligt och inspirerande att vara en Språkambassadör och din berättelse kan inspirera många andra. Ifall du är intresserad av att bli Språkambassadör kan du fylla i en ansökan på sidan Bli språkambassadör.

Välkommen med! Vi svarar gärna på dina frågor och du hittar våra kontaktuppgifter här.

Sociala medier


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons