Träffa en finne som studerar i Sverige -piloten

Trevligt att du är intresserad av att vara med i vår pilot. Vänligen fyll i blanketten som finns nedanför så är vi i kontakt med dig så snart som möjligt. Ifall du har frågor finns våra kontaktuppgifter längst ner.

Bild: Jessica Lillbåsk

Piloten i ett nötskal

Som namnet tyder på vill vi koppla ihop finska studerande i Sverige och elever i Finland. Istället för att en Ambassadör besöker hela klassrummet kommer klassen att delas in i små grupper (max 5 elever per grupp) och flera Ambassadörer kan besöka samtidigt. Eleverna skulle ha möjlighet att prata med en Ambassadör och diskussionen skulle ta ungefär 45 minuter/grupp. Konceptet passar bäst för elever i andra stadiet.

Bild: Jessica Lillbåsk

Vi siktar på att Ambassadörer som deltar i denna pilot är finländare som studerar eller nyligen har studerat i Sverige. De skulle berätta om sina liv i Sverige och hur det känns att leva på svenska som finländare. Hur en finländare har hamnat i Sverige är någonting som säkert kunde intressera era elever speciellt när de är i nästan samma ålder.

Naturligtvis sker diskussionen på svenska och skulle på detta sätt vara passande kursmaterial. Vi vill testa detta koncept med elever som är färdig motiverade av språket.

pilotens process:

Bild: Jessica Lillbåsk

Anmäl ditt intresse här:

Utvärderingsrapport från våren

Under året 2020 har vi testat på distansbesök och vi har lärt oss tre saker:

  1. Distansbesök är tidsmässigt lättare att ordna eftersom Ambassadörer inte behöver använda sin tid för att resa. Vi når också skolor som tidigare har varit utmanande att nå på grund av geografin.
  2. Distansbesök som riktas till hela klassen fungerar inte lika bra som fysiska besök eftersom växelverkan mellan Ambassadör och elever är svårare att nå. När gruppstorleken är mindre fungerar distansbesök däremot bättre och kommunikation mellan Ambassadör och elever känns naturligt.
  3. Det finns hundratals finska studerandena i Sverige och vi vill utnyttja denna resurs på ett annat sätt – virtuella lösningar gör det möjligt.

Kokonat Oy gjorde en utvärdering av vårens distansbesökspilot och du kan bekanta dig med rapporten genom följande länk:

Utvärderingsresultat av distansbesök, 15.6.2020

Har du frågor får du gärna vara i kontakt med oss:

Ta kontakt!

Jaan Siitonen
projektledare
+358 41 5305 531
jaan.siitonen@kielilahettilaat.fi

Jaan Siitonen ansvarar för besök i finskspråkiga skolor.

Thomas Thijssen
projektkoordinator
+358 40 7320 507
thomas.thijssen@kielilahettilaat.fi

Thomas Thijssen ansvarar för besök i svenskspråkiga skolor.