Stora möjligheter med distansbesök – Piloten har påbörjats

Corona-viruset och det påföljande undantagstillståndet förändrade också Språkambassadörernas hela verksamhet. Vi hamnade skjuta upp de 150 besök som vi redan hade hunnit boka till resten av våren och i mars verkade det som om hela projektet skulle upphöra för en viss tid.

Det visade sig dock att flera Språkambassadörer började göra, på eget initiativ, videohälsningar eller skicka ett brev till elever som hade missat besök. I samma anda utvecklade flera lärare uppgifter som relaterade till språkambassadörernas berättelser. Allt detta inspirerade oss att testa distansbesök.

En skärmdump av Språkambassadör Miska Siilins videohälsning

I början av april skickade vi e-post till alla svensklärare som tidigare hade haft en Språkambassadör på besök och frågade om de ville delta i vår pilot. Bara på två dagar fick vi tillräckligt många skolor att delta: två lågstadier, fyra högstadier, två gymnasier och ett universitet. Sju Språkambassadörer var snabbt beredda på att medverka i våra interaktiva distansbesök.

Koordineringsarbetet påbörjades genast och redan efter några dagar var besökstiderna fastslagna. Det första distansbesöket görs tisdagen den 28.4.2020. Allt som allt kommer Språkambassadörerna att besöka över 20 lektioner, eftersom en Ambassadör kan besöka flera lektioner i samma skola.

Under denna pilot har lärare och Språkambassadörer fria händer att planera besökets innehåll eftersom det inte finns något färdigt koncept. De erfarenheter vi får genom denna pilot hjälper oss att skapa en handbok för virtuella besök och möjliggör även lyckade distansbesök i framtiden.

Stora möjligheter i framtiden med distansbesök

Under våren har skolorna i Finland på en mycket kort tid flyttat all undervisning på distans och lärarna och eleverna har hamnat lära sig att använda nya verktyg. Man har uppfunnit nya vanor och en hel del av dem blir säkert kvar även efter undantagstillståndet tar slut. Med tanke på Språkambassadörerna så finns det en stor potential med virtuella besök.

Efter att vi har lyckats skapa en fungerande struktur för distansbesök kan vi göra tio- eller hundratals flera besök än vad vi gör i dagens läge. Vi kunde nå fler skolor runtom i Finland när geografiska avstånd inte längre sätter ett hinder för besök. Våra Språkambassadörer har ofta många järn i elden och det kan av den orsaken vara svårt för dem att ta sig loss från jobbet eller studier under en vanlig arbetsvecka. Det går inte heller att göra besök under semestertider.

Distansbesök möjliggör också rekrytering av nya Språkambassadörer. Det bor tiotusentals finländare i de andra nordiska länderna som kunde fungera som Språkambassadörer och distansbesök kunde möjliggöra deras medverkande. Med hjälp av distansbesök kunde man också lättare hitta före detta elever och som skulle kunna berätta sin historia, utan att behöva resa till Finland. Man kunde göra en större grej med dessa gamla elever än bara ett distansbesök. En grupp elever kunde kanske göra distansintervjuer eller Språkambassadören kunde t.o.m. fungera som en mentor för de elever som är mest ivriga att lära sig svenska.

Vi siktar på att vi snart även kan erbjuda distansbesök. Detta betyder inte att vi skulle sluta med de fysiska besöken. Ingenting kan ersätta effekten av ett fysiskt besök och i framtiden kommer distansbesök och fysiska besök att gå parallellt, om inte rentav hand i hand. Dessa två former kan möjligtvis kombineras på helt nya sätt.

Vår vision är att alla lärare i Finland har möjlighet att beställa en språkambassadör till sin lektion och att varje elev skulle ha möjlighet att träffa en Språkambassadör, fysiskt eller virtuellt. Vi vill väcka elevernas inre motivation att lära sig svenska.

Jaan Siitonen
Projektledare
Språkambassadörerna