Svensk i Finland

Svensk i Finland är ett projekt som fokuserar på svenskar som flyttat till Finland för att studera vid en av högskolorna som erbjuder utbildning på svenska. Studenterna gör studiebesök till gymnasieskolor i Sverige för att dela med sig av språkförhållandena i Finland, ländernas gemensamma historia och berättar om hur de valde att studera i Finland.

Ett besök utvecklar kunskaper om språkförhållanden i Finland

Det är lätt att relatera till det språkliga och historiska när man lyssnar på ambassadörernas personliga berättelser. Våra besök går i linje med skolverkets ämnesbeskrivning för svenska på gymnasienivå där det står: ”undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation” (Skolverket). 

Det är lätt att relatera till det språkliga och historiska när man lyssnar på ambassadörernas personliga berättelser. Våra besök går i linje med skolverkets ämnesbeskrivning för svenska på gymnasienivå där det står: ”undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation” (Skolverket). Om du vill beställa ett besök eller vill ha mera information om projektet, kontakta ().

Feedback

Feedbacken har varit oerhört positiv från både lärare och elever.

Min berättelse

Mitt namn är Heidi Laakso och det är jag som koordinerar projektet Svensk i Finland.

 

Jag kommer från en finskspråkig familj, men jag började lära mig svenska redan på dagis. Sedan dess har språk tagit mig på många spännande äventyr – allt från utomlandsstudier till konstprojekt på olika språk. 

 

Jag har studerat både i Sverige och Finland och är därför bekant med hur studielivet fungerar i båda länderna. Att studera i grannlandet är speciellt: det finns mycket som känns bekant men ändå är det lite annorlunda. Och man är aldrig för långt borta hemifrån.

 

Om du vill veta mer om projektet kan du kontakta mig antingen via mejl (fö), eller ring +358 41 311 8906

 

Kuva Heidi Laaksosta

Sveriges och Finlands gemensamma historia

Finska och svenska är de två officiella språken i Finland

Språkförhållanden i Finland

Finska och svenska är de två officiella språken i Finland, vilket innebär att språken är likvärdiga. Mycket av servicen finns tillgänglig på båda språken och ärenden med olika myndigheter kan uträttas på såväl svenska som finska. Majoritetsspråket är finska, men ca fem procent av befolkningen har svenska som modersmål och betydligt fler talar eller förstår svenska. I vårt nätverk har vi över 100 finsktalande ambassadörer som har lärt sig svenska och använder sig av svenska dagligen – i Finland!

Svenskfinland

Från 1200-talet fram till 1809 var Finland en del av det svenska riket och på vissa orter är svenskan fortfarande det dominerande språket. Dessa orter kallas tillsammans för svenskfinland och är belägna längs kusten och på Åland. Svenskfinland är alltså ett geografiskt område och trots att modersmålet för många är svenska, är de inte svenskar, utan finlandssvenskar dvs. finländare med svenska som modersmål. Det officiella språket innebär att utbildning finns på alla nivåer på båda språken, från förskolenivå ända upp till högskolenivå.

Svenskfinland och Åland utmarkerade på en grafisk karta

Högskoleutbildning på svenska

Finland har ett högt rankat utbildningssystem och det går även att studera på svenska vid åtta högskolor. Högskolorna har ett brett utbud av utbildningar inom alla tänkbara ämnesområden. Det är enkelt att söka in på utbildningarna med ett svenskt gymnasiebetyg och i vissa fall är det även möjligt att söka in med högskoleprovet. Studier berättigar till stöd från CSN och är kostnadsfria för EU medborgare. Nedan finns de högskolor som samarbetar i projektet ”Svensk i Finland” och som erbjuder utbildning på svenska i Finland.

Blev du intresserad? Beställ en språkambassadör!

Kuva Heidi Laaksosta

Heidi Laakso
+358 41 311 8906

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.