Finskspråkiga studerande sökes till Språkmentorprogram!

Önskar du ibland att andra förstod hur det känns att studera på det andra inhemska språket? Att någon kunde hjälpa dig med den akademiska svenskan och ge tips om hur man kommer med i de svenskspråkiga kretsarna? Vill du öva på din svenska i en trygg och kravlös miljö? 

Sök till Språkmentorprogrammet! Vi söker efter finskspråkiga studerande från Hanken, Soc&Kom och Åbo Akademi. På Språkmentorprogrammet kommer du att träffa en mentor, som har varit i precis samma situation som du. Våra mentorer är finskspråkiga, som har studerat på svenskspråkiga högskolor och dessutom använt mycket svenska i arbetslivet. Med deras inspirerande berättelser kommer du att få upptäcka vilka fantastiska möjligheter svenskan kan ge dig.

Programmet startas med en kick-off, där du får träffa din blivande mentor och alla andra som deltar i programmet. Under höstterminen 2023 kommer ni att ha tre möten vid tidpunkter ni bestämmer själva. Du kommer att träffa din mentor antingen själv eller i en liten grupp. Dessutom bjuds du på en workshop på Svenska Teatern och har möjlighet att delta i en gemensam afterwork. Programmet sker på svenska. 

Anmälningstiden för höstens program har tagit slut, men du kan anmäla ditt intresse för Språkmentorprogrammet 2024.

Anmäl dig här: https://www.kielilahettilaat.fi/adepter-sprakmentor/

”Det var så nyttigt och gav förtroende för mig att använda mer svenska.”
”Programmet gav mig motivation, nätverk och en känsla av gemenskap.”

P.S. Finska behöver inte vara ditt modersmål, det viktigaste är att du studerar på svenska, men inte har det som modersmål. 

Språkambassadörerna rf organiserar programmet i samarbete med högskolorna och kommer att finnas som stöd under hela projektet. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

För mer information, kontakta Heidi Laakso
 
0413118906

Delta i Våga moka! -workshop och Språkmentorprogram afterwork!

Anmäl dig till Våga moka! -workshopen och Språkmentorprogram afterworken via formuläret nedan.