Finskspråkiga studerande sökes till Språkmentorprogram!

Önskar du att andra förstod hur det känns att studera på det andra inhemska språket? Att någon kunde hjälpa dig med den akademiska svenskan och ge tips om hur man kommer med i de svenskspråkiga kretsarna? Vill du öva på din svenska i en trygg och kravlös miljö? 

Sök till Språkmentorprogrammet! Vi letar efter finskspråkiga studerande från Hanken, Novia, Soc&Kom och Åbo Akademi. Även finskspråkiga studerande på svensk- eller tvåspråkiga studieprogram vid Helsingfors universitet och studerande av nordiska språk vid Åbo universitet är välkomna att söka!

På Språkmentorprogrammet kommer du att träffa en mentor, som har varit i precis samma situation som du. Våra mentorer är finskspråkiga, som har studerat på svenskspråkiga högskolor och dessutom använt mycket svenska i arbetslivet. Med deras inspirerande berättelser kommer du att få upptäcka vilka fantastiska möjligheter svenskan kan ge dig.

Programmet startas med en kick-off, där du träffar din blivande mentor och andra som deltar i programmet. Under höstterminen 2024 kommer ni att ha tre möten och vid tidpunkter ni bestämmer själva. Dessutom bjuds du på en workshop på och har möjlighet att delta i en gemensam afterwork.

Anmälningstiden för vårens program har tagit slut, men du kan anmäla ditt intresse för hösten 2024 via länken: https://www.kielilahettilaat.fi/adepter-sprakmentor/

”Matching av adepten och mentorn var väldigt bra och succé.
Programmet erbjuder en safe space att prata svenska och våga moka.”

”Programmet gav mig motivation, nätverk och en känsla av gemenskap.”

Språkambassadörerna rf organiserar programmet i samarbete med högskolorna och kommer att finnas som stöd under hela projektet. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

För mer information, kontakta Heidi Laakso
fornamn.efternamn(a)kielilahettilaat.fi 
0413118906

Delta i Våga moka! -workshop och Språkmentorprogram afterwork!

Anmäl dig till Våga moka! -workshopen och Språkmentorprogram afterworken via formuläret nedan.

Vårt mål är att väcka folks motivation och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper medför.

Meeting Park OASIS
Östersjögatan 14
00180 Helsingfors
ingång via Selkämerenkuja
3:e våningen

FO-nummer: 2359925-5

Vår verksamhet möjliggörs av:

© Språkambassadörerna rf 2024