Finskspråkiga studerande sökes till Språkmentorprogram!

Önskar du ibland att andra förstod hur det känns att studera på det andra inhemska språket? Att någon kunde hjälpa dig med den akademiska svenskan och ge tips om hur man kommer med i de svenskspråkiga kretsarna? Vill du öva på din svenska i en trygg och kravlös miljö? 

Sök till Språkmentorprogrammet! Vi söker efter finskspråkiga studerande från Hanken, Soc&Kom och Åbo Akademi. På Språkmentorprogrammet kommer du att träffa en mentor, som har varit i precis samma situation som du. Våra mentorer är finskspråkiga, som har studerat på svenskspråkiga högskolor och dessutom använt mycket svenska i arbetslivet. Med deras inspirerande berättelser kommer du att få upptäcka vilka fantastiska möjligheter svenskan kan ge dig.  

Programmet startas med en gemensam kick-off i Helsingfors onsdagen den 22.3 kl. 18 där du får träffa din blivande mentor. Du kommer att träffa din mentor antingen själv eller i en liten grupp. Under mars-maj 2023 kommer ni att ha tre möten vid tidpunkter ni bestämmer själva. Dessutom bjuds du på en workshop på Svenska Teatern den 8.5, varefter det ordnas en gemensam afterwork. 

Programmet sker på svenska. 

Anmäl dig här: https://www.kielilahettilaat.fi/adepter-sprakmentor/ 

Sista anmälningsdagen är 12.3.2023. 

Språkambassadörerna rf organiserar programmet i samarbete med högskolorna och kommer att finnas som stöd under hela projektet. 

För mer information, kontakta Heidi Laakso
 
0413118906

P.S. Finska behöver inte vara ditt modersmål, det viktigaste är att du studerar på svenska, men inte har det som modersmål. 

Vårt mål är att väcka folks motivation och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper medför.

Vårt mål är att väcka folks motivation och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper medför.

c/o Village Works
Lönnrotsgatan 5
00120 Helsingfors

Vår verksamhet möjliggörs av:

© Språkambassadörerna rf 2023