Om Språkambassadörerna

Om Språkambassadörerna

Föreningen Språkambassadörerna rf, med sina aktiva medlemmar och sin landsomfattande verksamhet, är synlig i media och är en betydande aktör inom sin bransch. Vi gör hundratals besök varje år och vi når tusentaltals elever. Utöver detta ordnar föreningen flera olika evenemang som tar ställning till samhälleliga frågor eller som väcker diskussion i media.

Kort om Språkambassadörerna

Föreningen Nationalspråken rf grundades. Idén var att grunda en förening som främjar nationalspråkens ställning i Finland.

2010

2018

Språkambassadörerna som projekt fick sin början när Svenska kulturfondens Hallå-projekt beslutade att finansiera oss.

Vi når projektets ursprungliga målsättningar: 300 gjorda besök och
50 ambassadörer före år 2021.

2019

2020

Det första digitala besöket: vi utvidgar vår besöksverksamhet och utför vårt första besök till en svenskspråkig skola.

Nationalspråken rf byter verksamhetsnamn till
Språkambassadörerna rf.

2021

2022

Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf
utser Språkambassadörerna rf till
ÅRETS SPRÅKGÄRNING 2022.

Hur fick projektet Språkambassadörerna sin början?

Projektet Språkambassadörerna började officiellt i september 2018 när Svenska kulturfonden hade beslutat att finansiera projektet från sitt Hallå! -program för tre år. Men projektets bakgrund sträcker sig längre bakåt i tiden.

Projektledaren Jaan Siitonen kom på idén för det här projektet redan år 2010 när han besökte sitt gamla gymnasium för första gången och berättade för eleverna om sitt eget förhållande till det svenska språket. Under sina besök, som Siitonen gjorde på fritiden, märkte han att det finns en hel del andra personer som också kunde besöka svensklektioner. Tanken om att bygga upp ett nätverk av ambassadörer fanns sedan 2010, men det var först Kulturfondens reklam om Hallå! -projektet som fick Siitonen att aktivera sin plan.

Målet var att göra 300 besök runtom i Finland med 50 språkambassadörer före år 2021. Planeringen av projektet började på hösten 2018 och blev publicerat 3.4.2019. Lanseringen föregicks av 20 pilotbesök till sju skolor.

Hur utvecklades projektet?

Efterfrågan var större än förväntat och redan 13.11.2019 uppnådde vi projektets officiella målsättningar. När Hallå!-projektet tog slut på våren 2021 hade över 900 lektioner besökts i över 220 skolor.

Under våren 2020 när coronapandemin tvingade skolorna att stänga började vi testa distansbesök. Från dessa pilotbesök föddes flera olika nya koncept bl.a. ”Träffa en finne som studerar i Sverige”. Första besöket med detta koncept gjordes i november 2020. Efter några pilotbesök fick våra språkambassadörer mycket bra feedback och nu har konceptet blivit en del av vår verktygslåda.

Språkambassadörerna rf:s strategi 2022-2024

Språkambassadörerna i framtiden

Vi arbetar för att språkambassadörsbesöken blir en etablerad del av framtidens språkundervisning.

Projektet Språkambassadörerna började officiellt i september 2018 när Svenska kulturfonden hade beslutat att finansiera projektet från sitt Hallå! -program för tre år. Men projektets bakgrund sträcker sig längre bakåt i tiden.

Projektledaren Jaan Siitonen kom på idén för det här projektet redan år 2010 när han besökte sitt gamla gymnasium för första gången och berättade för eleverna om sitt eget förhållande till det svenska språket. Under sina besök, som Siitonen gjorde på fritiden, märkte han att det finns en hel del andra personer som också kunde besöka svensklektioner. Tanken om att bygga upp ett nätverk av ambassadörer fanns sedan 2010, men det var först Kulturfondens reklam om Hallå! -projektet som fick Siitonen att aktivera sin plan.

Målet var att göra 300 besök runtom i Finland med 50 språkambassadörer före år 2021. Planeringen av projektet började på hösten 2018 och blev publicerat 3.4.2019. Lanseringen föregicks av 20 pilotbesök till sju skolor.

Efterfrågan var större än förväntat och redan 13.11.2019 uppnådde vi projektets officiella målsättningar. När Hallå!-projektet tog slut på våren 2021 hade över 900 lektioner besökts i över 220 skolor.

Under våren 2020 när coronapandemin tvingade skolorna att stänga började vi testa distansbesök. Från dessa pilotbesök föddes flera olika nya koncept bl.a. ”Träffa en finne som studerar i Sverige”. Första besöket med detta koncept gjordes i november 2020. Efter några pilotbesök fick våra språkambassadörer mycket bra feedback och nu har konceptet blivit en del av vår verktygslåda.

Vi arbetar för att språkambassadörsbesöken blir en etablerad del av framtidens språkundervisning.