Finskspråkiga alumner sökes till Språkmentorprogram!

Vill du inspirera studerande med din unika historia som finskspråkig på en svenskspråkig högskola och berätta om din karriär? Vill du ge tips som du själv hade behövt när du började studera på det andra inhemska språket? Vill du få värdefull erfarenhet av att vara mentor?

Kom med och bli språkmentor! Vi söker efter finskspråkiga alumner från Hanken, Soc&Kom och Åbo Akademi. På Språkmentorprogrammet kommer du, alumn, möta nuvarande studerande från din alma mater och hjälpa dem att orientera livet på en svenskspråkig högskola. Du kommer att ha tre mentorskapsmöten på ca en timme med en liten grupp studerande. Under mötena får du möjligheten att berätta om din historia med det svenska språket och ge dina bästa verktyg för att hjälpa studerandena att integreras i den svenskspråkiga världen.

Programmet startas med en gemensam kickoff i Helsingfors den 4.10 kl. 18-20, där du träffar dina blivande adepter och andra som deltar i programmet. Under höstterminen 2023 kommer ni att ha tre möten vid tidpunkter ni bestämmer själva. I november ordnas även en gemensam afterwork. Programmet sker på svenska.

Anmäl dig här: https://www.kielilahettilaat.fi/sprakmentor-alumner/
Sista anmälningsdagen är 17.9.

”Programmet var väl planerat och lätt att delta i.”

”Det var bra att få topics för varje möte, då kunde man alltid börja diskussioner med de frågorna. Jag hade en bra grupp med fina studeranden.”

”Det var så nyttigt och gav förtroende för mig att använda mer svenska.”

P.S. Finska behöver inte vara ditt modersmål, det viktiga är att du kan dela med dig hur du har lärt dig svenska.

Språkambassadörerna rf organiserar programmet i samarbete med högskolorna och kommer att finnas som stöd under hela projektet. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

För mer information, kontakta Heidi Laakso

0413118906