Finskspråkiga alumner sökes till Språkmentorprogram!

Vill du inspirera gulisar med din unika historia som finskspråkig på en svenskspråkig högskola och berätta om din karriär? Vill du ge tips som du själv hade behövt när du började studera på det andra inhemska språket? Vill du få värdefull erfarenhet av att vara mentor? Med bara tre träffar kan du göra en stor skillnad i studerandenas liv.

Kom med och bli språkmentor! Vi söker efter finskspråkiga alumner från Hanken, Soc & Kom och Åbo Akademi. På Språkmentorprogrammet kommer du, alumn, möta nuvarande studerande från din alma mater och hjälpa dem att orientera livet på en svenskspråkig högskola. Du kommer att ha tre mentorskapsmöten på ca en timme med en liten grupp studerande under våren 2023. Under mötena får du möjligheten att berätta om din historia med det svenska språket och ge dina bästa verktyg för att hjälpa studerandena att integreras i den svenskspråkiga världen.

Programmet startas med en gemensam kick-off i Helsingfors på onsdagen den 22 mars kl. 18, där du träffar dina blivande adepter och får stödmaterial till mötena. Under mars-maj 2023 kommer ni att ha tre möten vid tidpunkter ni bestämmer själva. Under maj ordnas det även en gemensam afterwork. Programmet sker på svenska.

Anmäl dig här! https://www.kielilahettilaat.fi/sprakmentor-alumner/

Sista anmälningsdagen är 26.2.2023.

Språkambassadörerna rf organiserar programmet i samarbete med högskolorna och kommer att finnas som stöd under hela projektet.

För mer information, kontakta Heidi Laakso

0413118906

P.S. Finska behöver inte vara ditt modersmål, det viktiga är att du kan dela med dig hur du har lärt dig svenska. 

Vårt mål är att väcka folks motivation och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper medför.

c/o Village Works
Lönnrotsgatan 5
00120 Helsingfors

Vår verksamhet möjliggörs av:

© Språkambassadörerna rf 2023