Finskspråkiga alumner sökes till Språkmentorprogram!

Vill du inspirera studerande med din unika historia som finskspråkig på en svenskspråkig högskola och berätta om din karriär? Vill du ge tips som du själv hade behövt när du började studera på det andra inhemska språket? Vill du få värdefull erfarenhet av att vara mentor?

Kom med och bli språkmentor! Vi letar efter finskspråkiga alumner från Hanken, Soc&kom, Novia och Åbo Akademi. Du kan även söka om du studerat på svenska vid Helsingfors universitet. På Språkmentorprogrammet kommer du, alumn, möta nuvarande studerande från din alma mater och hjälpa dem att orientera livet på en svenskspråkig högskola. Under höstterminen 2024 kommer ni att ha tre mentorskapsmöten på ca en timme. Under mötena får du möjligheten att berätta om din historia med det svenska språket och ge dina bästa verktyg för att hjälpa studerandena att integreras i den svenskspråkiga världen.

Programmet startas med en kick-off, där du träffar dina blivande adepter och andra som deltar i programmet.  Senare på hösten ordnas även en gemensam afterwork.  Programmet sker på svenska.

Anmälningstiden för vårens program har gått ut, men du kan anmäla ditt intresse för hösten 2024 via länken:
https://www.kielilahettilaat.fi/sprakmentor-alumner/

”Programmet var väl planerat och lätt att delta i.”

”Det var bra att få topics för varje möte, då kunde man alltid börja diskussioner med de frågorna. Jag hade en bra grupp med fina studeranden.”

”Det var så nyttigt och gav förtroende för mig att använda mer svenska.”

Språkambassadörerna rf organiserar programmet i samarbete med högskolorna och kommer att finnas som stöd under hela projektet. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

För mer information, kontakta Heidi Laakso
fornamn.efternamn(a)kielilahettilaat.fi
0413118906

Vårt mål är att väcka folks motivation och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper medför.

Meeting Park OASIS
Östersjögatan 14
00180 Helsingfors
ingång via Selkämerenkuja
3:e våningen

FO-nummer: 2359925-5

Vår verksamhet möjliggörs av:

© Språkambassadörerna rf 2024