Studera på svenska i Finland!

Visste du att många högskolor i Finland erbjuder studier på svenska? Juridik, ekonomi, samhällsvetenskaper, teknik och konst är endast några exempel på studieprogram som erbjuds på svenska i Finlands högskolor. Dessutom är du berättigad till många förmåner och har möjlighet att delta i student- och kulturevenemang, och leva din vardag på svenska i Finland.

Högskoleutbildning på svenska

Finland har ett högt rankat utbildningssystem och det går att studera på svenska vid åtta olika högskolor. Högskolorna har ett brett utbud av utbildningar inom alla tänkbara ämnesområden. Det är enkelt att söka in på utbildningarna med ett svenskt gymnasiebetyg och i vissa fall är det även möjligt att söka in med högskoleprovet. Studierna berättigar till stöd från CSN och är kostnadsfria för EU-medborgare.

Studielivet i Finland

I Finland finns det ett stort utbud av förmånliga studentbostäder och du kan äta billiga studentluncher som kostar kring 30 kronor. Dessutom får du rabatterat pris på inträdesbiljetter och kollektivtrafiken. Föreningar och nationer vid högskolorna organiserar många roliga evenemang och mycket verksamhet på svenska, så du hittar säkert roliga aktiviteter att delta i! Att studera i grannlandet är speciellt: det finns mycket som känns bekant, men ändå lite annorlunda. Och du är aldrig för långt borta hemifrån!

 

 

Finska och svenska är de två officiella språken i Finland

Språkförhållandena i Finland

Finska och svenska är de två officiella språken i Finland, vilket innebär att språken är likvärdiga. Mycket av servicen finns tillgänglig på båda språken och ärenden vid olika myndigheter kan uträttas på såväl svenska som finska. Majoritetsspråket är finska, men ca fem procent av befolkningen har svenska som modersmål och betydligt fler talar eller förstår svenska.

Svenskfinland

Från 1200-talet fram till 1809 var Finland en del av det svenska riket och på vissa orter är svenskan fortfarande det dominerande språket. Dessa orter kallas tillsammans för Svenskfinland och är belägna längs kusten och på Åland. Svenskfinland är alltså ett geografiskt område och trots att modersmålet för många är svenska, är de inte svenskar, utan finlandssvenskar dvs. finländare med svenska som modersmål. Det officiella språket innebär att utbildning finns på alla nivåer på båda språken, från förskolenivå ända upp till högskolenivå.

Information och ansökningstiderna till de olika studieprogrammen hittar du på studieinfo.fi

Svenskfinland och Åland utmarkerade på en grafisk karta

Finland väntar på dig,
vad väntar du på?

För att beställa en svensk som studerar i Finland på besök till ditt gymnasium, kontakta gärna Annika Jokela:

Vårt mål är att väcka folks motivation och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper medför.

Vårt mål är att väcka folks motivation och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper medför.

c/o Village Works
Lönnrotsgatan 5
00120 Helsingfors

Vår verksamhet möjliggörs av:

© Språkambassadörerna rf 2023