Innehåll

Välkommen till språkambassadörens egna sida. Här kommer du att hitta allt du behöver som har att göra med besök. Som språkambassadör får du mycket frihet och ansvar. Vi finns på plats och som stöd. Vi svarar gärna på dina frågor. 

Från och med år 2023 ska alla språkambassadörer vara medlemmar i föreningen Kielilähettiläät ry, Språkambassadörerna rf. Om du inte redan är det kan du fylla i bli medlem blanketten. Som medlem får du bland annat inbjudningar till evenemang och utbildningar. Medlemsavgiften kan betalas in på föreningens konto enligt följande uppgifter:

Mottagare: Språkambassadörerna rf
Kontonummer: FI72 1544 3000 0976 54
Summa: 20 euro
Meddelande: För- och efternamn
Förfallodag: Dagens datum

PowerPoint botten till din presentation

Den här bottnen är menad för både fysiska besök och distansbesök i finskspråkiga läroinrättningar. Du kan också använda den när du gör ett besök för projektet ’Träffa en finne som studerar i Sverige”.

Ladda ner bottnen här

Den här bottnen är menad för både fysiska besök och distansbesök i svenskspråkiga läroinrättningar.

Ladda ner bottnen här

PowerPoint botten till lågstadiebesök

Språkambassadörens Word botten

Språkambassadörens Word botten kan användas till exempel till ditt brev som du skickar till de studerandena före ditt besök.

Exempel på brev till studerandena

Här kan du se ett exempel på hur ett brev till studerandena kan se ut. Detta brev  kan du skicka till läraren och eleverna före ditt besök.

Kahoot

Du kan också använda dig av verktyget Kahoot för att göra ditt besök mera dynamiskt. 

Om du behöver få tillgång till Kahoot, ta kontakt () och meddela vilket datum, vilken tid och hur långt besöket är (i minuter). Meddela också om du gör fler besök samma dag och ange datum, tid och längd för alla dina besök. 

Ta kontakt minst 5 arbetsdagar före ditt första besök! Sedan skickar vi en inbjudan till dig. Vi kan inte alltid med säkerhet lova en licens, eftersom vi för tillfället bara har två licenser att ge ut åt gången. 

Licenser i användning: 0/2