Arvode och kostnadsersättningar

Språkambassadörerna rf betalar arvode för varje genomfört besök. Arvodet innefattar även den tid du lägger på planering av besök och kommunikation med läraren. Arvodets storlek beror på hur många besök du har gjort samt hurdant besök du gör. Vi betalar också resekostnader och dagtraktamente vid behov.
Du kan kontakta Jaan Siitonen () om du har frågor eller problem.

Arvode och arbetsintyg

Efter varje besök ska du fylla i ett arvodesformulär så att vi kan betala ut arvode för rätt mängd besök. Om du gör flera besök samma dag till samma skola, fyll bara i formuläret en gång och fyll i hur många besök du gjorde.
Du får ett arbetsintyg när du har meddelat besökskoordinatorn att du inte tänker göra flera besök. Ifall du skulle behöva det tidigare kan du fråga efter det.

Före vi betalar ut arvode den första gången behöver vi vissa uppgifter. Information som behövs för att betala arvode är:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • E-post
  • Personnummer
  • IBAN-kontonummer
  • Skattekort

Vi får alla uppgifter via ambassadörsavtalet som du behöver skriva på när du blir språkambassadör. Om du har finsk skattskyldighet, skicka in ditt skattekort till oss via e-post. Ifall du inte vill skicka ditt personnummer så kan vi komma överens om en tid när vi rings och tar det muntligt.

Skattskyldighet påverkar hur arvode betalas. Är du skatteskyldig i Sverige hjälper vi dig med korrekt skattekort med hjälp av en fullmakt. Observera dock att är du finsk medborgare, kan skatteskyldigheten finnas kvar i Finland i upp till 4 år efter att du flyttat från landet. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, ber vi dig vara i kontakt med Heidi Laakso .

Arvoden för olika besöksformat

Dessa arvoden gäller ambassadörer som gör besök i Finland i finskspråkiga läroinrättningar och svenskspråkiga läroinrättningar.

40€ för en 45 minuters lektion  

55€ för en 75 minuters lektion

70€ för en 90 minuters lektion

För ambassadörer som har gjort över 10 besök:

70€ för en 45 minuters lektion

100€ för en 75 minuters lektion

120€ för en 90 minuters lektion

Dessa arvoden gäller ambassadörer som gör besök i Finland i finskspråkiga läroinrättningar och svenskspråkiga läroinrättningar.

40€ för en 45 minuters lektion  

55€ för en 75 minuters lektion  

För ambassadörer som har gjort över 10 besök: 

70€ för en 45 minuters lektion  

100€ för en 75 minuters lektion

70€ för ett besök

 För ambassadörer som har gjort över 10 besök:

 100€ för ett besök

70€ för ett besök

Kostnadsersättning

Vi betalar ett arvode för varje besök och resekostnader och dagtraktamente vid behov. Kostnadsersättning ska du fylla i för att få tillbaka pengar för biljetter och liknande. Då sätter du kvitton som bilagor och fyller i all relevant information. För att få en kostnadsersättning behöver du ett konto i Procountor. Du kan kontakta Jaan Siitonen () för att få inloggningsuppgifter till Procountor. Du får själv ändra på betalningsdatumet till ett tidigare datum, men gärna med en marginal på minst 5 arbetsdagar mellan inskickningen och betalningsdatumet, så att vi hinner betala det.

Information som behövs för kostnadsersättningar:

  • För- och efternamn
  • E-post 
  • Mobilnummer 
  • Personnummer

Ifall du redan har ett användarkonto i Procountor, meddela det till oss så att vi kan koppla ihop dina konton med varandra med ditt personnummer – annars kommer ditt konto inte att fungera hos oss.

Efter att du har meddelat oss om att du vill ha ett konto i Procountor så får du användarnamnet till din e-post och lösenordet till din mobil. Använd gärna din personliga e-postadress och mobilnummer. Reservera gärna 10 minuter den första gången när du loggar in för att fylla i all information som krävs samt för att byta lösenord och så vidare.

Här hittar du instruktioner för att skapa kostnadsersättningar:
På svenska: Skapa rese- och kostnadsfakturor i Procountor 
På finska: Oman matka- ja kululaskun laadinta

Ifall du behöver hjälp med att fylla i ersättningen får du gärna kontakta oss. Vi kan också ordna ett Teams-möte där vi kan gå igenom Procountor noggrannare. Vi hjälper gärna till!

Dagtraktamenten

Språkambassadörer är också berättigade till dagtraktamente ifall besöken sker längre bort eller förutsätter övernattning (för år 2023 är det 22€ för en halvdag och 48€ för en heldag).  

Dagtraktamenten kan betalas om:  

1. destinationen ligger på mer än 15 kilometers avstånd från antingen din bostad eller din egentliga arbetsplats och 

 2. arbetsresan varar över 6 timmar (år 2023 är partiellt dagtraktamente, 22€) eller

3. arbetsresan varar över 10 timmar (år 2023 är heldagtraktamente, 48€).  

Punkt 1 OCH 2 eller punkt 1 OCH 3 måste vara sanna för att dagtraktamente ska gälla. Ifall man reser längre bort, men inte är berättigad till dagtraktamente, det vill säga destinationen ligger på mer än 15 kilometers avstånd, men arbetsresan tar under 6 timmar, så är språkambassadören INTE berättigad till dagtraktamente, men man har rätt till måltidsersättningen som är 12,00€. OBS! Om skolan bjuder på lunch är man inte berättigad måltidsersättning (12,00€). Dagtraktamenten betalas som reseersättning i Procountor som språkambassadören fyller i själv.

Är du osäker på om du är berättigad till traktamente eller måltidsersättning? Tveka inte att ta kontakt så tittar vi på det tillsammans!

Resekostnader

Språkambassadören köper själv de nödvändiga resebiljetterna och vid behov en övernattning för ett förnuftigt pris. Språkambassadören får ersättning för resorna till sitt konto genom att fylla i kostnadsersättningsblanketten i Procountor. Vi förutsätter att alla kvitton ska vara med som bilagor, antingen som tydliga fotografier eller som skannade PDF-filer
 
Vi föredrar kollektivtrafik ifall det är möjligt, men om du använder din egen bil är du berättigad att få km-ersättning (för 2023 är det 0,53€ per kilometer). Vänligen räkna antalet kilometrar och sätt dem med i kostnadsersättningsblanketten (tips: du kan lätt granska antalet km t.ex. via Google Maps). Vi önskar också att du, om det bara är möjligt, använder buss eller tåg i stället för taxi. 
 
Har du frågor angående övernattning eller resor kan du vara i kontakt med oss innan du bokar resor och/eller övernattning.

Ifall du bor i Sverige eller utomlands ska du vara extra noga med att följa alla skatteregler. För att veta om du är skatteskyldig i Sverige eller ej eller om du har funderingar om vilken typ av skatt du ska betala, kan du vara i kontakt med det svenska Skatteverket skatteverket.se. Språkambassadörerna rf är en registrerad arbetsgivare i Sverige, dvs. vi kan betala skatt direkt till Sverige. Du ska informera din skattskyldighet samt personnummer till oss så att vi kan betala skatteavdraget samt sociala avgifter för din lön.

Ifall du har ett eget företag kan du också fakturera projektet, men kontakta i så fall oss på förhand. När du fakturerar, lägg med arvode + moms. I fakturan kan man också sätta in resekostnadsersättningar och dagtraktamente.

Vår nätfaktureringsadress är:
Operatör: Apix Messaging Oy (003723327487)
Nätfakturaadress: 003723599255
OVT-kod: 003723599255

Observera att när ni skickar e-fakturor till vår Apix-adress från Danske Bank Oyj, Handelsbanken, POP-bankerna eller Sparbankerna bör ni skicka e-fakturor till följande adress: e-fakturaadress: 003723327487 och operatörskod: DABAFIHH.

Om ni inte kan skicka nätfakturor ber vi er att skicka fakturorna till skanningstjänsten för leverantörsfakturor.

Adressen för e-postskanning:

Själva fakturan ska finnas i e-postmeddelandet som PDF-bilaga. Ett e-postmeddelande får bara innehålla en faktura. Om e-postmeddelandet har andra bilagor inkluderas de som bilagor till fakturan. Maximal storlek för e-postbilagor är 2 MB. Efter att e-postmeddelandet har behandlats kommer tjänsten att producera ett automatiskt bekräftelse- eller felmeddelande som skickas till avsändarens e-post inom 15 minuter.

Adressen för pappersfakturor:
Kielilähettiläät ry, Språkambassadörerna rf (Apix scanning service)
PB 16112
00021 LASKUTUS

För att skanningstjänsten ska kunna allokera er faktura bör faktureringsadressen skrivas ut även på själva fakturan och inte endast på kuvertet. Observera att inget annat material än fakturor får skickas till denna adress.

Vi använder oss av E-lön vilket betyder att du får dina lönespecifikationer direkt till din nätbank ifall din nätbank stödjer E-lön. Vi använder oss av löneoperatorn Apix.  

Ifall du är skatteskyldig i Sverige får du en separat lönespecifikation skickat till din e-postadress.

Reseersättning betalas bara ifall du har rätt till dagtraktamente och/eller km-ersättning. Dit kan du också bifoga kvitton för biljetter och liknande som du har köpt med egna pengar.

Kostnadsersättning ska du bara fylla i ifall du vill få tillbaka pengar för biljetter och liknande. Då sätter du kvitton som bilagor och fyller i all relevant information. Du får själv ändra på betalningsdatumet till ett tidigare datum, men gärna med en marginal på 5 arbetsdagar mellan inskickningen och betalningsdatumet, så att vi hinner betala det.

Frågor om arvodesbetalningar eller ersättningar? Ta kontakt!

Bild på Jaan

Jaan Siitonen
+358 415 305 531

Bild på Jaan

Jaan Siitonen
+358 415 305 531

Bild på Thomas

Thomas Thijssen
+358 407 320 507

Frågor om källskattekort? Hör av dig!

Bild på Heidi Laakso

Heidi Laakso
+358 413 118 906

Frågor om arvodesbetalningar eller ersättningar? Hör av dig!