Arvode och resekostnadsersättningar

Språkambassadörerna rf ersätter dig för varje utfört besök, vilket även inkluderar den tid du lägger på planering av besöken och kommunikation med läraren. Besöksarvodet varierar beroende på antalet besök du genomfört och besökets typ. Vi täcker även resekostnaderna och eventuellt dagtraktamente. Har du frågor angående besöken kan du gärna kontakta vår ekonomichef Anna Voutilainen .

Arvode och skattekort

Efter varje besök är det viktigt att du fyller i ett arvodesformulär så att du får betalt för det korrekta antalet besök. Om du besöker samma skola flera gånger under samma dag, behöver du bara fylla i formuläret en gång och ange antalet besök i formuläret.

Observera att arvodesformuläret endast gäller ersättning för arbetsinsats, medan eventuella resekostnadsersättningar och traktamenten ska lämnas in separat via Procountor-systemet. Mer information om resekostnadsersättningar finns längre ner på denna sida.

Innan vi kan betala ut arvode för första gången, behöver vi vissa uppgifter för lönebetalningen. Den information som krävs för att betala arvodet är:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-post
 • Personnummer
 • IBAN-kontonummer
 • Skattekort

Alla dessa uppgifter, förutom skattekortet, erhåller vi genom ambassadörsavtalet som du måste skriva under när du blir språkambassadör.

Om du är skattskyldig i Finland, ber vi dig att skicka ditt skattekort till oss via e-post. Eftersom skattekortet innehåller personnummer rekommenderar vi att du skickar det via krypterad e-post.

Här kan du läsa instruktioner för att skicka en krypterat e-post från de vanligaste inkorgarna:

Arvoden för olika besöksformat

Dessa arvoden gäller ambassadörer som gör besök i Finland i finskspråkiga läroinrättningar och svenskspråkiga läroinrättningar.

40€ för en 45 minuters lektion  

55€ för en 75 minuters lektion

70€ för en 90 minuters lektion

För ambassadörer som har gjort över 10 besök:

70€ för en 45 minuters lektion

100€ för en 75 minuters lektion

120€ för en 90 minuters lektion

Dessa arvoden gäller ambassadörer som gör besök i Finland i finskspråkiga läroinrättningar och svenskspråkiga läroinrättningar.

40€ för en 45 minuters lektion  

55€ för en 75 minuters lektion  

För ambassadörer som har gjort över 10 besök: 

70€ för en 45 minuters lektion  

100€ för en 75 minuters lektion

70€ för ett besök

 För ambassadörer som har gjort över 10 besök:

 100€ för ett besök

70€ för ett besök

Arbetsintyg

Du får ett arbetsintyg när du har meddelat besökskoordinatorn att du inte avser att göra fler besök. Om du behöver intyget tidigare eller önskar att vissa uppgifter framgår i intyget, kan du kontakta besökskoordinatorn, Lina Grönvik, på e-postadressen .

Svar på de vanligaste frågorna:

Hur dina arvoden betalas påverkas av skattskyldighet.  Är du skattskyldig i Sverige hjälper vi dig med korrekt skattekort; ibland kan vi hjälpa dig med korrekt skattekort med hjälp av en fullmakt medan i vissa fall räcker det inte till. Oftast innebär det att du behöver ett nytt finskt skattekort. Du kan antingen:

 1. Ansöka om källskattekort med 35 % skatteprocent (med 500 € skattefria inkomster före du börjar betala källskatt) med blankett nr 5057 eller via Omavero (i och med att du har finskt bank-ID) eller
 2. Ansöka om ett progressivt skattekort var dina andra inkomster också skulle tas i beaktande. Det enda sättet att göra detta är genom att skicka en fysisk blankett (nr. 6148) till Verohallinto

Här kan du läsa mera om båda alternativen:

 1. Källskattekort: https://www.vero.fi/en/About-us/contact-us/forms/descriptions/application_for_a_nonresident_taxpayers/
 2. Progressivt skattekort: https://www.vero.fi/en/About-us/contact-us/forms/descriptions/application_for_progressive_income_taxa/

Observera dock att är du finsk medborgare, kan skattskyldigheten finnas kvar i Finland i upp till 4 år efter att du flyttat från landet. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, ber vi dig vara i kontakt med vår ekonomichef Anna Voutilainen .

Du kan få resekostnadsersättning för dina språkambassadörbesök med det under förutsättning att du sparat kvitton på dina reserelaterade kostnader. För att skicka in en resekostnadsersättning behöver du ett konto i Procountor-system där du skapar resekostnadsersättningar. I Procountor skapar du en ny reseräkning (matkalasku) och lägger kvitton som bilagor. Du kan ändra på betalningsdatumet till ett tidigare datum men gärna med en marginal på minst 6 arbetsdagar mellan inskickningen och betalningsdatumet, så att vi hinner betala det.

Efter att du har meddelat oss om att du vill ha ett konto i Procountor, får du användarnamnet till din e-post och lösenordet till din mobil. Använd gärna din privata e-postadress och mobilnummer, inte skolans eller jobbuppgifter. Reservera gärna 10 minuter den första gången när du loggar in för att fylla i all information som krävs samt för att byta lösenord och så vidare.

Här hittar du instruktioner för att skapa kostnadsersättningar:
På svenska: Skapa rese- och kostnadsfakturor i Procountor 
På finska: Oman matka- ja kululaskun laadinta 

Du kan även titta på vår instruktionsvideo: 

Kostnadsersättning i Procountor

Ifall du har ett eget företag kan du också fakturera projektet, men kontakta i så fall oss på förhand. När du fakturerar, lägg med arvode + moms. I fakturan kan man också sätta in resekostnadsersättningar och dagtraktamente.

Vår nätfaktureringsadress är:
Operatör: Apix Messaging Oy (003723327487)
Nätfakturaadress: 003723599255
OVT-kod: 003723599255

Observera att när ni skickar e-fakturor till vår Apix-adress från Danske Bank Oyj, Handelsbanken, POP-bankerna eller Sparbankerna bör ni skicka e-fakturor till följande adress: e-fakturaadress: 003723327487 och operatörskod: DABAFIHH.

Om ni inte kan skicka nätfakturor ber vi er att skicka fakturorna till skanningstjänsten för leverantörsfakturor.

Adressen för e-postskanning:

Själva fakturan ska finnas i e-postmeddelandet som PDF-bilaga. Ett e-postmeddelande får bara innehålla en faktura. Om e-postmeddelandet har andra bilagor inkluderas de som bilagor till fakturan. Maximal storlek för e-postbilagor är 2 MB. Efter att e-postmeddelandet har behandlats kommer tjänsten att producera ett automatiskt bekräftelse- eller felmeddelande som skickas till avsändarens e-post inom 15 minuter.

Adressen för pappersfakturor:
Kielilähettiläät ry, Språkambassadörerna rf (Apix scanning service)
PB 16112
00021 LASKUTUS

För att skanningstjänsten ska kunna allokera er faktura bör faktureringsadressen skrivas ut även på själva fakturan och inte endast på kuvertet. Observera att inget annat material än fakturor får skickas till denna adress.

Vi använder oss av E-lön vilket betyder att du får dina lönespecifikationer direkt till din nätbank ifall din nätbank stödjer E-lön. Vi använder oss av löneoperatorn Apix.  

Ifall du är skatteskyldig i Sverige får du en separat lönespecifikation skickat till din e-postadress.

Kostnadsersättning

Vi betalar ett arvode för varje besök och resekostnader och dagtraktamente vid behov. Kostnadsersättning ska du fylla i för att få tillbaka pengar för biljetter och liknande. Då sätter du kvitton som bilagor och fyller i all relevant information. För att få en kostnadsersättning behöver du ett konto i Procountor. Du kan kontakta vår ekonomichef för att få inloggningsuppgifter till Procountor. Du får själv ändra på betalningsdatumet till ett tidigare datum, men gärna med en marginal på minst 6 arbetsdagar mellan inskickningen och betalningsdatumet, så att vi hinner betala det.

 Information som behövs för kostnadsersättningar:

 • För- och efternamn
 • E-post 
 • Mobilnummer 
 • Personnummer

Ifall du redan har ett användarkonto i Procountor, meddela det till oss så att vi kan koppla ihop dina konton med varandra med ditt personnummer – annars kommer ditt konto inte att fungera hos oss.

Efter att du har meddelat oss om att du vill ha ett konto i Procountor så får du användarnamnet till din e-post och lösenordet till din mobil. Använd gärna din personliga e-postadress och mobilnummer. Reservera gärna 10 minuter den första gången när du loggar in för att fylla i all information som krävs samt för att byta lösenord och så vidare.

Här hittar du instruktioner för att skapa kostnadsersättningar:
På svenska: Skapa rese- och kostnadsfakturor i Procountor 
På finska: Oman matka- ja kululaskun laadinta

Ifall du behöver hjälp med att fylla i ersättningen får du gärna kontakta oss. Vi kan också ordna ett Teams-möte där vi kan gå igenom Procountor noggrannare. Vi hjälper gärna till!

Dagtraktamenten

Språkambassadörer är också berättigade till dagtraktamente ifall besöken sker längre bort eller förutsätter övernattning (för år 2024 är det 24 € för en halvdag och 51 € för en heldag).  

Dagtraktamenten kan betalas om:  

1. destinationen ligger på mer än 15 kilometers avstånd från antingen din bostad eller din egentliga arbetsplats och 

 2. arbetsresan varar över 6 timmar (år 2024 är partiellt dagtraktamente, 24 €) eller

3. arbetsresan varar över 10 timmar (år 2024 är heldagtraktamente, 51 €).  

Punkt 1 OCH 2 eller punkt 1 OCH 3 måste vara sanna för att dagtraktamente ska gälla. Ifall man reser längre bort, men inte är berättigad till dagtraktamente, det vill säga destinationen ligger på mer än 15 kilometers avstånd, men arbetsresan tar under 6 timmar, så är språkambassadören INTE berättigad till dagtraktamente, men man har rätt till måltidsersättningen som är 12,75 €. 

OBS! Om skolan bjuder på lunch minskar ditt halvdagstraktamente med 50%. 

Om du under din dag fått gratis mat eller maten ingår i priset på hotellrummet, kan endast 50 procent av det normala inrikes partiella dagtraktamentet betalas skattefritt. Heldagstraktamentet och utlandsdagtraktamentet minskar på motsvarande sätt (50 %) om du har fått två gratis måltider under dygnet (vilket dock sällan är fallet med språkambassadörbesök).

Dagtraktamenten betalas som reseersättning i Procountor som språkambassadören fyller i själv.

Är du osäker på om du är berättigad till traktamente eller måltidsersättning? Tveka inte att ta kontakt så tittar vi på det tillsammans!

Allmänt om resekostnader

Språkambassadören köper själv de nödvändiga resebiljetterna och vid behov en övernattning till ett förnuftigt pris. Språkambassadören får ersättning för resorna till sitt konto genom att fylla i kostnadsersättningsblanketten i Procountor. Vi förutsätter att alla kvitton ska vara med som bilagor, antingen som tydliga fotografier eller som skannade PDF-filer.

Vi önskar att du, om det bara är möjligt, använder kollektivtrafik i stället för egen bil eller taxi. Om du använder din egen bil är du berättigad att få km-ersättning (för 2024 är det 0,57€ per kilometer). Vänligen räkna antalet kilometrar och sätt dem med i reseräkningen. Tips: du kan lätt granska antalet kilometrar t.ex. med hjälp av Google Maps.

Har du frågor angående övernattning eller resor kan du vara i kontakt med oss innan du bokar resor och/eller övernattning.

Har du frågor? Ta kontakt!

Anna Voutilainen

Frågor om arvodesbetalningar eller ersättningar? Hör av dig!