Palkkionmaksu – arvodesbetalning

Mikäli olet tehnyt vierailuja Kielilähettiläänä ja olet kerran aikaisemmin täyttänyt tietosi, riittää jatkossa, että täytät tämän lomakkeen. Täytettyäsi lomakkeen maksamme palkkion aikaisemmin ilmoittamallesi tilille. Mikäli tilitietosi, osoitteesi tai verokorttisi ovat vanhentuneita, otathan yhteyttä projektijohtajaan.

Ifall du tidigare har gjort besök som Språkambassadör och du har fyllt i uppgifterna tidigare, räcker det med att du i fortsättningen fyller i denna blankett. Efter att du har fyllt i blanketten betalar vi arvodet till kontot som du tidigare har givit oss. Ifall det har skett ändringar t.ex. angående adressen eller skattekort vänligen kontakta projektledaren.

Palkkioiden määrät / Arvodens storlek

Vierailujen standardi palkkiot ovat: / Standardarvode för besöken ser ut som följande:

  • 55 € / 75 minuutin luennosta/minuters lektion
  • 40 € / 45 minuutin luennosta/minuters lektion

Kielilähettiläät jotka ovat suorittaneet yli 10 vierailua saavat korkeamman palkkion: / De språkambassadörer som har gjort över 10 besök får ett högre arvode:

  • 100 € / 75 minuutin luennosta/minuters lektion
  • 70 € / 45 minuutin luennosta/minuters lektion

Täytäthän koulu- ja päiväkohtaisesti lomakkeen. Esim. Simperin lukio, 19.10.2020, 4 x 75 min. oppituntia.

Vi ber dig att fylla i en blankett per dag/skola, t.ex. Tusby gymnasium, 26.5.2021, 2 x 45 min.

Palkkio ”Träffa en finne som studerar i Sverige” -vierailusta on 70 euroa/oppitunti. Arvodet för ”Träffa en finne som studerar i Sverige” -besök är 70 euro per besök.

Kulukorvaus / Kostnadsersättning

Jos vierailusi aiheutti sinulle kustannuksia (matkakuluja, yöpymiskuluja yms.), toivomme että lataat alla olevan lomakkeen, täytät sen ja lähetät käyttämällä ”drag&drop” toimintoa.

Ifall ditt besök har orsakat kostnader för dig (resor, övernattning etc.) önskar vi att du laddar ner, fyller i och returnerar blanketten (finns nedanför) tillsammans med kvitton. Du kan använda drag & drop funktionen.

Palkkiomaksulomake / besöksarvodesblankett

Täytä lomake huolella ja laitathan mukaan mahdolliset kuitit ja kulukorvauslomakkeen. Vänligen fyll i denna blankett noggrant och kom ihåg eventuella kvitton och kostnadsersättningsblanketten.

0.00€

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä projektijohtajaan / Har du frågor kan du vara i kontakt med projektledare Jaan Siitonen.