10 000 euron Sillanrakentaja-palkinto Jaan Siitoselle

– Suomessa on puhuttu paljon identiteeteistä ja identiteettipolitiikasta, mutta se mikä vielä puuttuu, on keskustelu suomenkielisestä suomenruotsalaisesta identiteetistä, toteaa Kielilähettiläät ry:n perustaja ja toiminnanjohtaja Jaan Siitonen.

Hän näkee selkeää parannusta suomenkielisten asenteissa ruotsin kieltä kohtaan. Jaan tapaa työnsä kautta koululaisia, mutta myös aikuisia, jotka ovat keränneet rohkeutensa, kohdanneet ennakkoluulonsa ja oppineet ruotsia.

– On innostavaa kuulla ja nähdä, kuinka monta, usein melko yllättävää, ovea ja mahdollisuutta kieli on avannut heille. Ruotsin kieli on yksinkertaisesti tehnyt heidän elämästään parempaa.

Jaan Siitonen uskoo, että ruotsin kielellä on juuri nyt tärkeä hetki suomalaisille, mikä johtuu osittain tämän päivän ympärillä olevista olosuhteista.

– On todettava, että parempi ruotsin kielen taito on turvallisuuskysymys. Suomi tarvitsee Ruotsia ja Pohjoismaita ehkä enemmän kuin koskaan. Mitä useampi suomalainen ​​haluaa oppia ruotsia, sitä parempi se on Suomelle.

Kielilähettiläät tarjoavat ainutlaatuisia tarinoita ruotsin kielen oppimisesta ja kielitaidon avaamista mahdollisuuksista. Tähän mennessä yhteensä 140 kielilähettilästä ovat jakaneet tarinansa yli 25 000 opiskelijalle. Toiminnanjohtajan työ tuntuu Jaan Siitosesta merkitykselliseltä, sillä jokainen koulussa käynti parantaa asenteita ja kieli-ilmapiiriä Suomessa.

– Olen erittäin ylpeä kaikesta, mitä olemme saavuttaneet. Viimeisin kyselymme osoittaa, että vain 10 prosenttia koululaisista suhtautuu kielteisesti ruotsin kieleen ja opettajista yhteensä 93 prosenttia haluaa kielilähettilään uudelle vierailulle. Opettajat haluavat myös, että toimintamme tulee pysyväksi osaksi kieltenoppimista.

Jaan Siitonen rohkaisee kaikkia Suomen ruotsinkielisiä ryhtymään kielilähettiläiksi esimerkiksi ilmoittamalla sosiaalisessa mediassa toimivansa kielimentorina ja olevansa halukas tapaamaan säännöllisesti sellaista henkilöä, joka haluaa käydä keskustelua ruotsiksi.

Jaan itse puhuu pelkästään ruotsia monien suomenkielisten ystäviensä kanssa. Hän tietää omasta kokemuksestaan, että tärkeintä on vain alkaa uskaltaa puhua. Ja jättää huomiotta se tosiasia, että jotain menee väärin.

– On hienoa nähdä, kun kielivirheiden pelosta pääsee eroon. Se on melkein maagista.

Jaan Siitonen lahjoittaa koko palkintosumman Kielilähettiläät ry:lle. ”Haluan tällä tavalla kiittää kaikkia kielilähettiläitä ja osoittaa kuinka tärkeää minulle on, että toiminnastamme tulee pysyvä osa kielenopetusta”, sanoo Siitonen. ”Ilman meidän uskomattomia kielilähettiläitä, olisi tämä palkinto jäänyt saamatta.”

Palkinnon perustelut

Jaan Siitonen saa Svenska folkskolans vänner -yhdistyksen sillanrakentajapalkinnon arvokkaasta työpanoksestaan, joka on edistänyt myönteistä suhtautumista ruotsin kieleen Suomessa. Jaanilla oli itsellään kielteinen asenne ruotsin kieltä kohtaan kouluaikoina, mutta hän päätti luopua ennakkoluuloistaan ja suorittaa asepalveluksensa Dragsvikissa. Myönteinen kokemus johti siihen, että opiskellessaan Svenska social- och kommunalhögskolanissa hän sai ajatuksen auttaa muita välttymään turhilta ennakkoluuloilta. Hän otti yhteyttä ruotsinopettajaansa ja pyysi saada tulla kertomaan tarinansa. Tästä toiminnasta syntyi Kielilähettiläät, ja tähän mennessä yli 140 kielilähettilästä on tehnyt yli 1 200 kouluvierailua ja saavuttanut 25 000 oppilasta. Asenteet ruotsin kieltä kohtaan ovat osoittautuneet myönteisemmiksi kuin moni on ehkä kuvitellut, ja kielilähettiläät auttavat oppilaita muuttamaan myönteiset asenteet tahdoksi oppia kieltä kunnolla.

SFV:n hallituksen vuonna 2011 lanseeraama Sillanrakentaja-palkinto, 10 000 euroa, jaetaan henkilölle, joka on lisännyt ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta ruotsin kieltä kohtaan Suomessa.

Jaa tämä uutinen

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna