Kielilähettiläät ry

Kielilähettiläät ry

Kielilähettiläät ry näkyy mediassa ja on aktiivisten jäsentensä sekä koko maan kattavan toimintansa kanssa keskeinen toimija omalla alallaan. Teemme noin 600 vierailua joka vuosi ja saavutamme tuhansia oppilaita. Tämän lisäksi yhdistys järjestää monia tapahtumia, joissa otetaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin tai herätetään keskustelua mediassa.

Kansalliskielet ry perustettiin edistämään kansalliskielten asemaa Suomessa.

2010

2018

Kielilähettiläät-projekti sai alkunsa Svenska kulturfondenin Hallå-hankkeen rahoituksen kautta.

Saavutamme projektin alkuperäisen tavoitteen: 300 tehtyä vierailua ja 50 lähettilästä.

2019

2020

Ensimmäinen etävierailu: laajennamme vierailutoimintaa ja toteutamme ensimmäisen vierailun ruotsinkielisiin kouluihin.

Kansalliskielet ry muuttaa nimensä Kielilähettiläät ry:ksi.

2021

2022

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL
myönsi Vuoden kieliteko 2022 -palkinnon Kielilähettiläät ry:lle.

Kielimentorointiohjelman lanseeraus.

2023

2024

Kielilähettiläät ry:n 5-vuotisjuhla.

Kuinka Kielilähettiläät-projekti alkoi?

Kielilähettiläät alkoi virallisesti syyskuussa 2018 Svenska kulturfondenin myönnettyään projektille kolmen vuoden rahoituksen Hallå!-hankkeestaan. Kuitenkin projektin perusajatus ulottuu kauemmas menneisyyteen. Projektijohtaja Jaan Siitonen oli saanut idean projektille jo vuonna 2010, kun hän vieraili ensimmäistä kertaa vanhassa lukiossaan ja kertoi oppilaille omasta suhteestaan ruotsin kieleen. Vapaa-ajalla toteuttamiensa vierailun aikana Siitonen huomasi, että on myös monia muita henkilöitä, jotka voisivat vierailla ruotsintunneilla.

Ajatus lähettiläiden verkoston rakentamisesta säilyi vuodesta 2010, mutta vasta Svenska kulturfondenin Hallå!-projektin mainos sai Siitosen aktivoimaan suunnitelmansa. Tavoitteena oli 50 lähettilään avulla toteuttaa 300 vierailua ympäri Suomen ennen vuotta 2021. Projektin suunnittelu alkoi syksyllä 2018 ja se lanseerattiin 3.4.2019, mitä oli edeltänyt noin 20 pilottivierailua.

Kuinka projekti kehittyi?

Kysyntä on ollut paljon oletettua suurempaa ja saavutimme projektin virallisen tavoitteen jo 13.11.2019. Kun Hallå!-hanke päättyi keväällä 2021 olimme vierailleet yli 900 oppitunnilla yli 220 koulussa. Kun kevään 2020 aikana koronapandemia pakotti koulut sulkemaan ovensa, aloimme kokeilemaan etävierailuja. Näistä pilottivierailuista syntyi monia erilaisia vierailutyyppejä, kuten mm. ”Träffa en finne som studerar i Sverige – Tapaa Ruotsissa opiskeleva suomalainen!” Ensimmäinen tällainen vierailu tehtiin marraskuussa 2020. Muutamien vierailujen jälkeen kielilähettiläät saivat erittäin hyvää palautetta, ja nyt konseptista on tullut pysyvä osa työkalupakkiamme.