Brobyggarpriset på 10 000 euro går till Jaan Siitonen

– Det har varit mycket tal om identiteter och identitetspolitik i Finland. Men den identitet som vi ännu inte talar om är den finskspråkigt finlandssvenska.

Det säger Jaan Siitonen, initiativtagaren och verksamhetsledaren för Språkambassadörerna. Han ser en tydlig förbättring bland finskspråkiga vad gäller attityden till det svenska språket. Via jobbet träffar Jaan skolelever, men också vuxna som samlat mod, bemött sina fördomar och lärt sig svenska.

– Det är inspirerande att höra och se hur många dörrar och möjligheter – oftast alldeles överraskande – som språket har öppnat för dem. Det svenska språket har helt enkelt gjort deras liv bättre.

Jaan Siitonen menar att svenskan just nu har momentum som delvis beror på de omständigheter vi finländare tvingas leva i.

– Jag vill påstå att större kunskaper i svenska är en säkerhetsfråga. Finland behöver Sverige och Norden, kanske mer än någonsin. Ju fler finländare som vill lära sig svenska, desto bättre är det för Finland.

Språkambassadörerna är människor som bär på unika berättelser om hur de lärt sig svenska och vilka dörrar språkkunskapen har öppnat för dem. Hittills har sammanlagt 140 språkambassadörer delat med sig av sina berättelser till över 25 000 elever. Jobbet som verksamhetsledare känns meningsfullt för Jaan Siitonen, eftersom varje skolbesök förbättrar attityderna och språkklimatet i Finland.

– Jag är mycket stolt över allt vi har åstadkommit. Vår senaste undersökning visar att endast 10 procent av skoleleverna har en negativ inställning till svenskan och att totalt 93 procent av lärarna vill ha en språkambassadör på nytt besök. Lärarna önskar också att vår verksamhet blir en permanent del av språkinlärningen.

Jaan Siitonen uppmuntrar alla svenskspråkiga i Finland att bli språkambassadörer, till exempel genom att meddela på sociala medier att man kan tänka sig fungera som språkmentor och regelbundet träffa någon som vill prata svenska.

Själv talar han enbart svenska med många av sina finskspråkiga vänner. Han vet nämligen av egen erfarenhet att man helt enkelt måste börja våga prata. Och strunta i att man gör fel.

– Det är jättefint att se när folk blir av med rädslan för språkfel. Det är nästan magiskt.

Jaan Siitonen donerar hela prissumman till Språkambassadörerna rf. ”Jag vill på detta sätt tacka alla språkambassadörer och visa att för mig är det viktigt att vår verksamhet blir en permanent del av språkundervisningen”, säger Siitonen. ”Utan våra fantastiska språkambassadörer hade jag inte fått detta pris.”

Prismotivering

Jaan Siitonen mottar SFV:s brobyggarpris för sin värdefulla insats i arbetet för positivare attityder till det svenska språket i Finland. Själv hade Jaan en negativ inställning till svenskan under skoltiden, men beslöt resolut att mota de egna fördomarna genom att göra militärtjänstgöring i Dragsvik. Den positiva upplevelsen gjorde att en idé om att hjälpa andra att undvika onödiga fördomar väcktes under studietiden vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Han tog kontakt med svenskalärare och bad att få komma och berätta sin historia. Denna verksamhet gav upphov till Språkambassadörerna, som vid det här laget innebär att över 140 språkambassadörer gjort över 1200 skolbesök och nått 25 000 elever. Attityderna till svenska har visat sig vara positivare än vad många kanske trott, och språkambassadörerna hjälper eleverna att omvandla de positiva attityderna till en vilja att verkligen lära sig språket.

Brobyggarpriset, 10 000 euro, instiftades av SFV:s styrelse 2011 och tilldelas en person som ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna