Rahoittaja

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on myöntänyt 2 500 euron rahoituksen virtuaalisten kielikahviloiden kokeiluun syksyllä 2022. Kokeilu tehdään yhdessä Suomen Tukholman-instituutin kanssa ja kohderyhmänä ovat ruotsalaiset, jotka opiskelevat suomen kieltä.

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden on myöntänyt 180 000 euron toimintatuen Kielilähettiläille. Tuen avulla pystymme tekemää satoja vierailuja suomalaisissa kouluissa sekä kehittämään toimintaamme edelleen.

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden on myöntänyt 75 000 euroa ”Träffa en svensk som studerar i Finland” -projektiin. Tarkoituksena on aloittaa vierailutoiminta Ruotsissa, jossa ruotsalaiset kielilähettiläät kertovat tarinansa. Projektissa on mukana seuraavat kahdeksan korkea koulua: Aalto yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Högskolan på Åland, Taideyliopisto, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi.

Stiftelsen Brita Maria Renlundin muistosäätiö

Stiftelsen Brita Maria Renlundin muistosäätiö on myöntänyt 7500 euron rahoituksen kieliryhmien välisten ennakkoluulojen vähentämiseksi sekä lasten kielioppimisen innostamiseen. Kirjoitamme käsikirjan alakouluihin suunnattaville vierailuille. Tämän lisäksi toteutamme 10 vierailua alakouluihin.

Svenska litteratursällskapet

Svenska litteratursällskapetin Bo Backströmin rahasto on myöntänyt 30 000 euroa vierailutoiminnan jatkamiseen. Rahoituksen avulla voimme tehdä satoja vierailuja ruotsintunneille ympäri Suomen vuoden 2022 aikana.