Finansiär

Svenska kulturfonden 300 000 euro 2024-2027

Svenska kulturfonden har beviljat Språkambassadörerna rf ett treårigt bidrag på 300 000 euro för Svensk i Finland-projektet. Med bidraget besöks hundratals lektioner i Sverige under tiden 2024–2027. Projektet utförs i samarbete med följande högskolor: Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Novia, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Konstuniversitet och Åbo Akademi.

Svenska kulturfonden 300 000 euro 2024-2027 Läs mer »