Språkberättelser

Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland har gett oss ett bidrag på 3000 euro för vidareutveckling av ”Träffa en svensk som studerar i Finland” projektet.

Svenska litteratursällskapet

Svenska litteratursällskapet har bidragit med 30 000 euro för att stöda vår besöksverksamhet. Med hjälp av bidraget kan vi under år 2022 utföra hundratals besök på svensklektioner runtom i Finland.

Stiftelse Tre Smeder

Stiftelsen Tre Smeder har beviljat oss bidrag på 30 000 euro för år 2022. Med hjälp av detta bidrag kommer vi att utföra 150 besök i Helsingfors samt börja ett samarbete med blivande svensklärare i Helsingforsområdet.

Skip to content