Finansiär

Svenska kulturfonden 300 000 euro 2024-2027

Svenska kulturfonden har beviljat Språkambassadörerna rf ett treårigt bidrag på 300 000 euro för Svensk i Finland-projektet. Med bidraget besöks hundratals lektioner i Sverige under tiden 2024–2027. Projektet utförs i samarbete med följande högskolor: Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Novia, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Konstuniversitet och Åbo Akademi.

Svenska kulturfonden 300 000 euro 2024-2027 Läs mer »

Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond 25 000 kronor

Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond har beviljat oss ett bidrag på 25 000 kronor. Med bidraget kan våra ambassadörer med anknytningar till Sverige utföra besök och berätta för finländska skolelever om deras personliga erfarenheter av att bo i vårt västra grannland.

Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond 25 000 kronor Läs mer »