Finansiär

Svenska folkskolans vänner

Svenska folkskolans vänner har beviljat oss ett bidrag på 30 000 euro för åren 2023-2024. Med hjälp av bidraget tryggar vi att vår verksamhet fortsätter och vi strävar till att våra språkambassadörsbesök blir en etablerad del av framtidens språkundervisning i Finland.

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet har beviljat oss 800 000 svenska kronor för tiden 1.3.2022-31.12.2022. Bidraget möjliggör bland annat fortsatt samarbete med svenska organisationer, utförandet av tiotals ambassadörsbesök och utvecklandet av vår språkmentorverksamhet.