Suositut digitaaliset kielikahvilamme jatkuvat syksyllä 2024

sprakcafe-Lina-4x3-transp

Kielilähettiläät ja Suomen Tukholman instituutti ovat järjestäneet syksyllä 2023 ja keväällä 2024 digitaalisia kielikahviloita suomeksi ja ruotsiksi. Osallistujia on ollut yli 100. Digitaalisten kielikahviloiden tavoitteena on ollut harjoitella kielen puhumista turvallisessa ja rennossa ympäristössä. Myöskään ohjaajat eivät ole puhuneet suomea äidinkielenään ja ovat oman kielitarinansa avulla voineet osoittaa, että kielen oppiminen on mahdollista. 

Jokaisella kerralla on ollut ennalta määrätty teema, joka on tarjonnut raamit keskustelulle. Osallistujien ei ole tarvinnut valmistautua tapaamisiin, vaan pääpainotus on ollut uskalluksessa käyttää juuri sen hetkistä kielitaitoa. Kielen harjoittelun lisäksi osallistujilla on ollut mahdollisuus vaihtaa kokemuksiaan keskenään myös kulttuurisesti. Osallistujat ovat olleet sekä suomenruotsalaisia että ruotsinsuomalaisia ja molemmilla ryhmillä on ollut eri kokemus suomen kielen oppimisesta. Vetäjämme ovat saaneet hyvää palautetta työstään ja yksi osallistujista kirjoitti seuraavasti:

Kielikahvilat on järjestetty hyvin kunnianhimoisesti ja niissä on ollut erilaisia mielenkiintoisia keskustelunaiheita. Pidän siitä, että meidät jaettiin eri ryhmiin, jolloin pääsimme keskustelemaan eri ihmisten kanssa. On mahtavaa, että meillä on kielilähettiläitä, jotka kannustavat ja levittävät sanaa! Kahvilat ovat ylittäneet kaikki odotukseni. (käännetty ruotsista)

Olethan valppaana syyskuussa, sillä silloin avautuu ilmoittautuminen lokakuussa alkaviin kielikahviloihin: https://www.kielilahettilaat.fi/fi/digitaaliset-kielikahvilat/

Kielikahvilatoiminta rahoitettiin Nordplus -avustuksella. Nordplus-ohjelman jatkorahoituksen ansiosta suositut kielikahvilat jatkuvat syksyllä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Jaa tämä uutinen

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna