Digitala språkcaféerna har varit omtyckta – fortsätter höstterminen 2024

sprakcafe-Lina-4x3-transp

Under höstterminen 2023 och vårterminen 2024 har Språkambassadörerna rf i samarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm ordnat digitala språkcaféer på finska och svenska med över 100 deltagare. Målet med de digitala språkcaféerna har varit att öva på att tala språket i en trygg och avslappnad miljö. Ledarna som har diskuterat tillsammans med deltagarna har varit personer som inte har språket som modersmål och har kunnat visa genom sin personliga språkberättelse att det går att lära sig ett språk.  

Varje språkcafé har haft ett förutbestämt tema som har varit riktgivande i diskussionerna. Deltagarna har inte behövt förbereda sig inför träffarna, utan fokus har varit på att våga prata med den språkkunskap man har. Förutom att öva på språket har deltagarna också fått möjlighet att utbyta kulturella erfarenheter med varandra. Med på språkcaféerna har det bland annat funnits sverigefinnar och finlandssvenskar som har haft möjlighet att utbyta erfarenheter kring att lära sig finska.

Baserat på den inkomna feedbacken och deltagarnas engagemang i språkcaféerna har projektet varit omtyckt. Våra fem språkcaféledare har gjort ett bra jobb med att diskutera tillsammans med deltagarna. En av deltagarna skriver så här:

Språkcaféerna har varit väldigt ambitiöst organiserade med olika intressanta diskussionsämnen. Jag tycker om att man delats in i olika grupper så man fått prata med olika personer. Fantastiskt med engagerade språkambassadörer som är med och peppar och fördelar ordet! Kaféerna har överträffat alla mina förväntningar.

Håll utkik i september för att anmäla dig till höstens språkcaféer som drar i gång i början av oktober: https://www.kielilahettilaat.fi/sprakcafe/

Språkcaféerna har möjliggjorts tack vare bidrag från Nordplus Nordic Languages. Tack vare fortsatt bidrag från Nordplus kommer Språkambassadörerna i samarbete med Finlandsinstitutet kunna fortsätta den omtyckta språkcaféverksamheten både på finska och svenska.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna