”Svensk i Finland” houkuttelee ruotsalaisia opiskelemaan Suomeen

Svenska kulturfonden on myöntänyt 300 000 euron rahoituksen Svensk i Finland -hankkeelle vuosille 2024–2027. Vuonna 2022 käynnistynyt hanke jakaa tietoa Suomesta opiskelumaana ruotsalaisille nuorille ja on jo herättänyt paljon mielenkiintoa länsinaapurissamme. Projektin tavoitteena on tavoittaa tuhansia ruotsalaisia lukiolaisia. 

”Opin tosi paljon uutta Suomesta. En myöskään tiennyt, että Suomessa voi asua ruotsalaisena ilman ongelmia.”* 

Suomesta on muutettu Ruotsiin jo vuosikymmenien ajan, mutta Suomeen päätyneistä ruotsalaisista kuulee harvemmin. Trendi on kuitenkin muuttumassa, sillä yhä useampi ruotsalainen näkee myös Suomen vaihtoehtona pohtiessaan ulkomaille muuttoa. Merkittävät tapahtumat 2020-luvulla ovat muuttaneet ruotsalaisten käsitystä Suomesta, ja kiinnostus itäistä naapurimaata kohtaan on kasvanut merkittävästi. Markkinointitaidoistaan tunnetut ruotsalaiset pääsevät Svensk i Finland -projektissa jakamaan kokemuksiaan Suomesta muille ruotsalaiselle. 

Projektin aikana suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevat ruotsalaiset kielilähettiläät vierailevat ruotsalaislukioissa kertoen maiden yhteisestä historiasta, Suomen kaksikielisyydestä sekä elämästään ja opinnoistaan Suomessa. Kouluvierailut järjestetään osana ruotsinopetusta, ja niiden aikana kerrotaan suomenruotsista sekä hieman myös suomen kielestä. Vierailujen tavoitteena on kertoa ruotsalaisille lukiolaisille mahdollisuuksista, joita Suomi voi heille tarjota. Suomi on ainoa maa maailmassa Ruotsin ulkopuolella, jossa ruotsalainen voi opiskella korkeakoulussa äidinkielellään. 

”Mielestäni lähettiläs oli tosi taitava ja osoitti paljon kiinnostusta Suomea kohtaan, joka sai myös meidän kiinnostuksemme heräämään.” * 

Ruotsalaisten lukiolaisten kiinnostus Suomea kohtaan on osoittautunut yllättävän suureksi ja vierailuista saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Monille tulee yllätyksenä, että Suomessa voi opiskella korkeakoulussa ruotsiksi ja että ruotsalaisilla on oikeus julkisiin palveluihin äidinkielellään. Myös vilkas opiskelijakulttuuri sekä lukuisat opiskelijaedut kiinnostavat ruotsalaisia. Ruotsissa edullisia opiskelija-asuntoja on niukasti, eikä opiskelijoiden ruokailua tueta, ja opiskelijaeduista kuullessaan yhä useampi alkaakin vakavasti punnita Suomea mahdollisena opiskelumaana. Koska kouluvierailut perustuvat kielilähettilään omiin kokemuksiin Suomesta, on ruotsalaisten lukiolaisten helppo samaistua lähettilään tarinaan. Lisäksi sadoillatuhansilla ruotsalaisilla on jo siteitä Suomeen, esimerkiksi sukulaisten kautta. 

Minusta oli kiinnostavaa, että Suomessa on niin monta yliopistoa, joissa voi opiskella ruotsiksi.” * 

Tietoisuus Suomesta on ruotsalaisille yhä tärkeämpää maiden välisen yhteistyön syventyessä, josta viimeisimpänä esimerkkinä on Ruotsin tuore Nato-jäsenyys. Svensk i Finland -projekti edistää myös Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota Pohjolasta maailman integroituneimpana alueena vuoteen 2030 mennessä. Suomi on neuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2025. 

Kielilähettiläät ry toteuttaa hankkeen yhteistyössä Aalto-yliopiston, Hanken – Svenska handelshögskolanin, Helsingin yliopiston, Högskolan på Ålandin, Novia ammattikorkeakoulun, Taideyliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

*oppilaspalautteet on käännetty ruotsista suomeksi 

 Lisätietoja antaa 

Jaan Siitonen 
Toiminnanjohtaja 
Kielilähettiläät ry 
+358415305531
  

www.sprakambassadorerna.fi (Svensk i Finland -projektin kotisivu) 

Jaa tämä uutinen

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna