”Svensk i Finland” – storsatsning lockar svenska studenter till Finland

Svenska kulturfonden har beviljat ett bidrag på 300000 euro för projektet Svensk i Finland för åren 2024–2027. Projektet som startades år 2022 fokuserar på att sprida information om möjligheterna i Finland till svenska ungdomar och har redan väckt mycket intresse i Sverige. Målet är att nå ut till tusentals svenska elever. 

”Jag lärde mig massa nytt om Finland. Visste inte heller att man kan leva som svensk i Finland utan problem.”* 

Under flera århundraden har historier berättats om finländare som har flyttat till Sverige, men berättelserna om svenskar som hittat till andra sidan Bottenviken har varit mer sällsynta. Nu håller trenden dock på att ändras, då allt fler svenskar har fått upp ögonen för grannlandet i öst. Det händelserika 2020-talet har bidragit till att svenskarnas syn på Finland har förändrats och intresset för Finland har ökat betydligt. Projektet ”Svensk i Finland” satsar på att dela svenskarnas historier om Finland till andra svenskar. 

Projektet bygger på att svenskar som studerar vid en av högskolorna som erbjuder studier på svenska i Finland, besöker gymnasieskolor i Sverige. Under besöken berättar de om ländernas gemensamma historia, om språkförhållandena i Finland och om livet och studierna i grannlandet. Eftersom besöken utförs på svensklektioner berättar de även om Finlands tvåspråkighet, finlandssvenskan och Svenskfinland. Målet med besöken är att svenska ungdomar ska få veta om möjligheterna som väntar på dem i Finland, på svenska. Finland är det enda landet i världen utanför Sverige där svenskar kan studera på högskolenivå på sitt modersmål.  

”Jag tycker att ambassadören var superduktig och visade mycket intresse för Finland som fick oss intresserade också.”* 

Intresset för Finland bland svenska elever har visat sig vara stort och responsen för skolbesöken har varit väldigt positiv. Det kommer ofta som en överraskning för svenskar att de har möjligheten att studera på högskolenivå på svenska i Finland och att de har rätt till offentlig service på svenska. Dessa faktorer kombinerat med ett livligt och förmånligt studieliv, har lett till att allt fler svenskar har vänt blicken mot öst när det gäller högskolestudier utomlands. Gymnasieeleverna kan enkelt relatera till vardagen som svensk i Finland, eftersom besöken bygger på ambassadörens personliga historia. Dessutom har hundratusentals svenskar en koppling till Finland. 

Jag tyckte det var intressant att det finns så många universitet där man kan läsa på svenska.”* 

Kunskap om Finland är viktigare än någonsin för svenskar. Sverige kommer att inleda ännu djupare samarbete med Finland i framtiden, inte minst tack vare det färska Natomedlemskapet. Projektet Svensk i Finland bidrar även till Nordiska ministerrådets vision för Norden som världens mest integrerade region år 2030. Finland är rådets ordförande år 2025.  

Språkambassadörerna rf förverkligar projektet i samarbete med Aalto-universitet, Hanken – Svenska Handelshögskolan, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Konstuniversitetet, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi

*citaten är tagna från elevfeedback som samlats in inom projektet Svensk i Finland

För mer information: 

Jaan Siitonen 
Verksamhetsledare 
Språkambassadörerna rf 
+358415305531 
 

www.sprakambassadorerna.fi (Svensk i Finland -hemsidan) 

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna