Santeri Leinonen tulee täysin suomenkielisestä perheestä. Hän on aina ollut kiinnostunut kielistä ja valitsi saksan kielen aloittaessaan kolmannella luokalla alakoulussa. Vaikka Santeri päätti opiskella venäjän kieltä ja kansainvälisiä suhteita sen sijaan, että olisi opiskellut yhteiskuntatieteitä ruotsiksi kuten alun perin suunnitteli, se ei estänyt häntä osallistumasta ruotsinkieliseen opiskelijaelämään. Santeri pitää sitä outona, kun häneltä kysytään suhteestaan Ruotsiin, koska ruotsin kieli on aina ollut suomalainen asia, joka avaa ovia suomenruotsalaiseen maailmaan Suomessa hänelle.