Kielimentorointiohjelma laajenee!

Kielimentorointiohjelma laajenee!

Sprakmentorprogrammet-vaxer-nyhetsbild

Svenska kulturfonden on myöntänyt 25 000 euron rahoituksen Kielimentorointiohjelmalle vuodelle 2024. Kielimentorointiohjelma on Kielilähettiläät ry:n ja viiden korkeakoulun yhteinen projekti, jonka tavoitteena on tukea ruotsinkielisissä korkeakouluissa opiskelevia suomenkielisiä opiskelijoita. Mentorointiohjelmassa suomenkieliset alumnit toimivat mentoreina suomenkielisille opiskelijoille jakaen kokemuksia ja vinkkejä kieleen, opiskeluun ja uraan liittyen. Ohjelman kaikki viestintä tapahtuu ruotsiksi.

Kielimentorointiohjelman pilotti järjestettiin vuonna 2023 yhteistyössä Svenska handelshögskolanin, Svenska social- och kommunalhögskolanin (Helsingin yliopisto) ja Åbo Akademin kanssa. Ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota uudenlaista tukea suomenkielisille opiskelijoille, on otettu erittäin positiivisesti vastaan niin alumnien kuin opiskelijoidenkin parissa. Tärkeimpinä ohjelmaan osallistumisen tuloksina mainittiin mm. rohkeus puhua enemmän ruotsia sekä yhteisöllisyyden tunne ja samaistuminen toisella kielellä opiskelun haasteisin. Mentorointiohjelma laajenee vuonna 2024, kun Helsingin yliopisto, Novia ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston pohjoismaisten kielten opiskelijat osallistuvat ohjelmaan.

Lisätietoja (ruotsiksi): https://www.kielilahettilaat.fi/sprakmentor/

Jaa tämä uutinen

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna