Språkmentorprogrammet växer!

Språkmentorprogrammet växer!

Sprakmentorprogrammet-vaxer-nyhetsbild

Svenska kulturfonden har beviljat ett bidrag på 25 000 euro till Språkmentorprogrammet för året 2024. Språkmentorprogrammet är ett samarbete mellan Språkambassadörerna rf och fem högskolor för att ge stöd till finskspråkiga som studerar vid svenskspråkiga högskolor. I mentorskapsprogrammet fungerar finskspråkiga alumner som mentorer till nuvarande finskspråkiga studerande, och delar med sig av erfarenheter och ger stöd och tips gällande språket, studier, karriär och integration. En viktig förutsättning är att all kommunikation i programmet sker på svenska.

Under år 2023 piloterade Språkambassadörerna mentorskapsprogrammet i samarbete med Svenska handelshögskolan, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi för att erbjuda en ny form av stöd till finskspråkiga studerande. Programmet togs positivt emot av både studerandena och alumnerna och de viktigaste fördelarna som adepterna nämnde var modet att våga prata mer svenska och känslan av gemenskap – att någon förstår situationen och utmaningarna som hör ihop med att studera på ett annat språk. År 2024 växer programmet när även Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Novia och studerande av nordiska språk vid Åbo universitet deltar i Språkmentorprogrammet.

För mer information: https://www.kielilahettilaat.fi/sprakmentor/

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna