Distansbesök på finska

Distansbesök på finska

Under distansbesök träffar man en ambassadör som har lärt sig det finska språket, har haft nytta av det finska språket och vill dela med sig av sin berättelse och sina erfarenheter. Språkambassadören pratar om sin personliga berättelse med språkinlärning av det finska språket och varför det kan löna sig att lära sig finska, även om man bor i ett helt svenskspråkigt område. Besöket lämpar sig för kurser i finska på alla utbildningsnivåer.

Hur går ett besök till?

Läraren gör en beställning 

1
2

Vi hjälper med kommunikationen mellan ambassadören och läraren

Läraren & ambassadören har ett förberedande möte

3
4

Eleverna informeras om besöket & ges eventuella förhandsuppgifter

Besöket genomförs!

5
6

Eleverna utvärderar besöket i slutet av lektionen

Visste du att...

Vi ger en handbok och hjälper till under hela processen.

Besök är avgiftsfria för läroinrättningar.

Du kan påverka besökets innehåll tillsammans med ambassadören.

Beställ en språkambassadör!

Frågor om besök? Hör av dig!

Lina Grönvik
+358 45 355043