Bild på en leende, kvinnlig språkambassadör. Läs om våra olika besöksformat.

Ambassadörsbesök

Vi har ett nätverk av språkambassadörer som alla har sin egen unika språkberättelse. Ambassadörerna besöker skolor där de berättar om sina roliga, intressanta och även utmanande erfarenheter av språkinlärning. Målet med besöken är att väcka åhörarnas motivation att lära sig språk och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper ger. Vi vill också stöda språklärare och skapa nya synvinklar inom undervisningen.

Besök med nya synvinklar

Språkambassadörerna besöker skolor där de berättar om sina roliga och intressanta erfarenheter av språkinlärning. Ett besök av en språkambassadör är ett perfekt tillägg till språkundervisningen. Målet är att en språkambassadör är från området där hen gör besök. Ett besök ger nya synvinklar åt elever om hur språket kan utnyttjas i praktiken både nu och i framtiden samt vilka oväntade möjligheter språkkunskaperna kan medföra. 

Ett besök är ett personligt möte

Ett besök är en perfekt metod för att bidra till muntlig inlärning och hörförståelse, eftersom besöket alltid utförs på det språk som undervisas. Under besöket kan man diskutera deltagarnas framtidsplaner och hur språkkunskaper kan öppna nya möjligheter, till exempel i arbetslivet.

Språkambassadören berättar också om de egna gjorda misstagen samt rädslan med att, speciellt i början, våga prata. Att göra misstag kan man aldrig helt och hållet undvika, men språkambassadören kan berätta om hur man kan våga börja kommunicera trots tillfälliga misstag och hur misstag faktiskt kan hjälpa till med inlärningen.

Beställ en språkambassadör!

Sagt om #Kielilähettiläät #Språkambassadörerna på Instagram

Frågor om besök? Hör av dig!

Lina Grönvik
+358 44 9766810