På gång

Hejdå Hejmoi! – Hejmoi-somekampanjen är avslutad

Kampanjen Hejmoi som genomfördes under det gångna läsåret var en somekampanj om fördelarna med att lära sig det andra inhemska språket, finska eller svenska. Under kampanjen fick elever och studerande agera som marknadsföringsexperter och skapa reklam om vilken nytta och glädje de har av att kunna det andra inhemska språket. Kampanjen genomfördes av Nätverket Svenska nu och Språkambassadörerna rf på beställning av Utbildningsstyrelsen.

Läs hela nyheten »
Inga fler nyheter att visa

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

Nordplus har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 23 610 euro. Med bidraget kan vi fortsätta de digitala finskspråkiga språkcaféerna i samarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm samt våra egna digitala svenskspråkiga språkcaféer hösten 2024 och våren 2025.
Svenska kulturfonden har beviljat Språkambassadörerna rf ett treårigt bidrag på 300 000 euro för Svensk i Finland-projektet. Med bidraget besöks hundratals lektioner i Sverige under tiden 2024–2027. Projektet utförs i samarbete med följande högskolor: Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Novia, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Konstuniversitet och Åbo Akademi.
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 25 000 euro för besöksverksamhet, svensklektioner, norr om Vasa under år 2024. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.
Konstsamfundet har beviljat oss 40 000 euro för att utföra språkambassadörsbesök till finska skolor år 2024. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.
Svenska kulturfonden har beviljat ett bidrag på 25 000 till Språkmentorprogrammet år 2024. Med detta bidrag kan programmet växa år 2024.
Helsingestiftelsen har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 3 000 euro. Med bidraget kan vi utföra besök i Vanda under år 2024. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.
Svenska litteratursällskapet har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 65 000 euro. Med detta bidrag kan vi fortsätta vår besöksverksamhet år 2024. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.
Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 7 000 euro för att utföra finska besök i Österbotten.
Inga fler inlägg att visa

Nordplus har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 23 610 euro. Med bidraget kan vi fortsätta de digitala finskspråkiga språkcaféerna i samarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm samt våra egna digitala svenskspråkiga språkcaféer hösten 2024 och våren 2025.

Svenska kulturfonden har beviljat Språkambassadörerna rf ett treårigt bidrag på 300 000 euro för Svensk i Finland-projektet. Med bidraget besöks hundratals lektioner i Sverige under tiden 2024–2027. Projektet utförs i samarbete med följande högskolor: Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Novia, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Konstuniversitet och Åbo Akademi.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 25 000 euro för besöksverksamhet, svensklektioner, norr om Vasa under år 2024. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.

Konstsamfundet har beviljat oss 40 000 euro för att utföra språkambassadörsbesök till finska skolor år 2024. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.