På gång

Språkambassadörerna utför nu också besök i Sverige

Detta år har Språkambassadörerna börjat pröva att utföra besök i Sverige i samarbete med Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Högskolan på Åland. Planeringsarbetet påbörjades i februari och de första testbesöken har utförts nu i november.

Våra nyaste bidrag

Stiftelsen Tre Smeder har beviljat oss bidrag på 30 000 euro för år 2022. Med hjälp av detta bidrag kommer vi att utföra 150 besök i Helsingfors samt börja ett samarbete med blivande svensklärare i Helsingforsområdet.

Skip to content