På gång

Våra nyaste bidrag

Kulturfonden för Sverige och Finland har beviljat oss 2 500 euro för att utföra ett pilotprojekt om virtuella språkcaféer hösten 2022. Pilotprojektet görs i samarbete med Finlandsinstitutet och målgruppen är svenskar som studerar finska.

Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto har beviljat oss ett bidrag på 4000€. Vi besöker 20 lektioner i svenskspråkiga skolor under läsåret 2022-2023.

Svenska kulturfonden har beviljat oss 180 000 euro. Med hjälp av bidraget kan vi utföra hundratals besök i finska läroinrättningar samt fortsätta utveckla vår verksamhet.

Svenska kulturfonden har beviljat oss 75 000 euro för projektet “Träffa en svensk som studerar i Finland”. Syftet med projektet är att börja med besöksverksamhet i Sverige. Följande högskolor är med i detta projekt: Aalto universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Konstuniversitetet, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi.

Skip to content