Träffa en finne som studerar i Sverige

Träffa en finne som studerar i Sverige

I konceptet ”Träffa en finne som studerar i Sverige” träffar elever finnar som befinner sig i Sverige och som för tillfället studerar eller nyligen har studerat där. Språkambassadören pratar om sin personliga berättelse med språkinlärning och hur det har varit att flytta till Sverige som finskspråkig finne, samt om sina studier och erfarenheter i Sverige. Besöket riktar sig till frivilliga muntliga kurser eller elever med goda färdigheter i svenska. Klassen delas in i små grupper och flera ambassadörer kan besöka samtidigt. Besöken görs alltid på distans, även efter pandemin.

Hur går ett besök till?

Läraren gör en beställning

1
2

Vi hjälper med kommunikationen mellan ambassadörerna och läraren

Läraren & ambassadörerna har ett förberedande möte

3
4

Eleverna informeras om besöket & ges eventuella förhandsuppgifter

Besöket genomförs!

5
6

Eleverna utvärderar besöket i slutet av lektionen

Visste du att...

Vi ger en handbok och hjälper till under hela processen.

Besök är avgiftsfria för läroinrättningar.

Klassen delas in i små grupper och flera ambassadörer kan besöka samtidigt.

Beställ en språkambassadör!

Frågor om besök? Hör av dig!

Lina Grönvik
Besökskoordinator
+358 44 9766810