Fysiska besök på finska

Fysiska besök på finska

En språkambassadör besöker en svenskspråkig läroinrättning och berättar sin språkberättelse: om hur hen har lärt sig finska, vilka dörrar språkkunskapen har öppnat och vilka nyttor ambassadören har haft av att kunna finska. En språkambassadör pratar alltså inte språket i fråga som sitt modersmål, utan ambassadören har lärt sig det under sitt liv. Besöket lämpar sig för kurser i finska på alla utbildningsnivåer.

Hur går ett besök till?

Läraren gör en beställning

1
2

Vi hjälper med kommunikationen mellan ambassadören och läraren

Läraren & ambassadören har ett förberedande möte

3
4

Eleverna informeras om besöket & ges eventuella förhandsuppgifter

Besöket genomförs!

5
6

Eleverna utvärderar besöket i slutet av lektionen

Visste du att...

Vi ger en handbok och hjälper till under hela processen.

Besök är avgiftsfria för läroinrättningar.

Du kan påverka besökets innehåll tillsammans med ambassadören.

Beställ en språkambassadör!

Frågor om besök? Hör av dig!

Lina Grönvik
+358 45 355043