Fysiska besök på finska

Fysiska besök på finska

En språkambassadör besöker en svenskspråkig läroinrättning och berättar sin språkberättelse: om hur hen har lärt sig finska, vilka dörrar språkkunskapen har öppnat och vilka nyttor ambassadören har haft av att kunna finska. En språkambassadör pratar alltså inte språket i fråga som sitt modersmål, utan ambassadören har lärt sig det under sitt liv. Besöket lämpar sig för kurser i finska på alla utbildningsnivåer.

Hur går ett besök till?

Läraren gör en beställning

1
2

Vi hjälper med kommunikationen mellan ambassadören och läraren

Läraren & ambassadören har ett förberedande möte

3
4

Eleverna informeras om besöket & ges eventuella förhandsuppgifter

Besöket genomförs!

5
6

Eleverna utvärderar besöket i slutet av lektionen

Visste du att...

Vi ger en handbok och hjälper till under hela processen.

Besök är avgiftsfria för läroinrättningar.

Du kan påverka besökets innehåll tillsammans med ambassadören.

Beställ en språkambassadör!

Frågor om finskspråkiga besök? Hör av dig!

Bild på Jaan

Jaan Siitonen
+358 415 305 531

Bild på Thomas

Thomas Thijssen
+358 407 320 507