Ta kontakt!

Bild på Jaan

Jaan Siitonen
Verksamhetsledare
514
ileik

Jaan leder arbetsteamet.

Juho Rasa
Besökskoordinator
004
ileik

Juho koordinerar besök till finskspråkiga läroinrättningar.

Aurora Löija

Aurora Löija
Besökskoordinator
604
ileik

Aurora koordinerar besök till svenskspråkiga läroinrättningar.

Bild på Thomas

PÅ UTBYTE I KANADA
Thomas Thijssen
Besökskoordinator
704
ileik

Thomas koordinerar besök till svenskspråkiga läroinrättningar.

Bild på Jenna

Jenna Pystynen
Koordinator

ileik

Jenna ansvarar för att kartlägga och skapa samarbetsmöjligheter inom Norden.

Bild på Santeri

Santeri Leinonen
Medlemssekreterare
944
ileik

Santeri ansvarar för medlems- och medlemsavgiftsärenden.

Bild på Jolanda

Jolanda Riissanen
Kommunikatör
ileik

Jolanda ansvarar för den digitala kommunikationen.

Bild på Jessica

Jessica Lillbåsk
Visuell innehållsskapare (tryck & multimedier)
ileik

Jessica ansvarar för föreningens visuella material och podcaster.

Vi sitter i styrelsen 2021-2022

Bild på Juhani

Juhani Turunen
ordförande
ileik

Bild på Santeri

Santeri Leinonen
sekreterare
ileik

Bild på Katri

Katri Meriläinen
viceordförande, svensklärare

Bild på Eeva-Liisa

Eeva-Liisa Nyqvist
språkforskare

Bild på Yrjö

Yrjö Salomaa
styrelseproffs

Bild på Miska

Miska Siilin
språkambassadör

Bild på Tea

Tea Pasanen
studerande

Skip to content