Bli medlem

Vill du bidra till ett bra språkklimat samt påverka attityder och relationer mellan språkgrupper i Finland? Föreningen Språkambassadörerna rf, med sina aktiva medlemmar och sin landsomfattande verksamhet, är synlig i media och är en betydande aktör inom sin bransch. Vi gör ungefär 600 besök varje år och vi når tusentaltals elever. Utöver detta ordnar föreningen flera olika evenemang som tar ställning till samhälleliga frågor eller som väcker diskussion i media. Genom att stöda Språkambassadörerna kan du hjälpa till att förändra attityder och påverka språkklimatet i Finland! Som medlem kan du också vara med och utveckla vår verksamhet.

Medlemsblankett

Medlemsavgiften för år 2023 är 20 euro. Efter att du har fyllt i blanketten nedan är vi i kontakt med dig via e-post. Om du har frågor, ta modigt kontakt!

Betalning av medlemsavgiften

Medlemsavgiften för år 2023 är 20 euro.

Mottagare: Språkambassadörerna rf
Konto: FI72 1544 3000 0976 54
Summa: 20 euro
Meddelande: För- och Efternamn
Förfallodag: Dagens datum

Vi ses på sociala medier!

Kom med och diskutera eller berätta om dina erfarenheter med språk och språkinlärning. 

Frågor?

Hör av dig!