Språkcafé

Vill du fräscha upp eller öva på att tala finska?  Då är språkcaféerna till för dig. De digitala språkcaféerna ordnas på hösten och våren. Träffarna innehåller ingen undervisning, utan deltagarna diskuterar fritt kring olika teman. Deltagandet är gratis. Språkcaféerna är ett samarbete mellan Finlandsinstitutet i Stockholm och Språkambassadörerna rf i Finland. 

Det här är ett kontinuerligt feedbackformulär för de finska digitala språkcaféerna som ordnas i samarbete med Språkamassadörerna rf och Finlandsinstitutet. Vi hör gärna feedback om språkcaféerna för att kunna utveckla och göra caféerna så bra som möjligt.
Vi vil gärna utforma språkcaféerna enligt dina önskemål.