Kom och fira Nordens dag med oss!

Titta hit, du som är intresserad av Norden och nordiska frågor! Språkambassadörerna rf tillsammans med alla samarbetspartners önskar dig välkommen att fira Nordens dag den 23 mars i Nationalmuseum i Helsingfors.

Vilka möjligheter kan Norden erbjuda ungdomar och hurdant samarbete borde Finland ha med de andra nordiska länderna?

Få svar på dessa frågor under Nordens dag firandet i Nationalmuseum. Programmet består av bland annat utrikesminister Pekka Haavistos välkomsttal, de nordiska ambassadörernas paneldiskussion tillsammans med minister Thomas Blomqvist om Nordens framtid och riksdagspartiernas paneldiskussion om Finlands roll som en del av Norden.

Språkambassadör Petra Pääkkönen leder programpunkten Snabbvisit till Norden som är riktad till ungdomar och dagen avslutas med ett inspirerande avslutningstal av Språkambassadörerna rf:s verksamhetsledare Jaan Siitonen. Ta del av hela programmet på evenemangets webbsida.

Vad? Nordens dag 23.3 kl. 10.30-15.30
 Var? Nationalmuseum (Mannerheimvägen 34, 00100 Helsingfors)
 Anmälan: anmäl dig via evenemangets webbsida

För mer information: Nordens dag

Nordens dag evenemangets samarbetspartners är Pohjola-Norden rf, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Nätverket Svenska nu, Info Norden (Nordiska ministerrådets informationstjänst), Nordplus och Utbildningsstyrelsen, Nordisk kulturkontakt, Svensklärarna i Finland rf, Sveriges ambassad i Finland, Norges ambassad i Finland, Danmarks ambassad i Finland, Islands ambassad i Finland, Hanaholmen och Kommunförbundet. Evenemanget finansieras av Svenska kulturfonden, Pohjola-Norden rf, Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden och Nordplus.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna