Lärare! Beställ en språkambassadör till höstens lektioner! ​

ambassadörsbesök-man

Nu har lärarna återigen möjlighet att få en språkambassadör på besök till sin skola. Språkambassadörernas besök har fått mycket positiv feedback och de har visat sig vara användbara och inspirerande för eleverna. 

Besöken är kostnadsfria för skolor, men antalet besök som kan utföras är begränsat. På grund av den stora efterfrågan koordineras besöken i den ordning vi får in beställningar, så det lönar sig att agera snabbt. 
Beställ senast den 31 augusti om du vill ha en språkambassadör på besök under höstterminen!
Mer information och beställningsinstruktioner finns här.

Under den här höstterminen kommer en del besök att göras i samarbete med Pohjola-Norden och under dessa språkambassadörsbesök kommer Norden och de möjligheter Norden kan erbjuda betonas. Vid beställningen kan läraren ange att man önskar ett ”nordiskt besök”. Verksamhetsledaren kan berätta mer om detta.

Pohjola-Norden rf är en rikstäckande medborgarorganisation vars uppdrag är att öka kunskapen om Norden i Finland, främja nordiskt samarbete och gemenskap.