Lärare, beställ en språkambassadör till våren 2024!

nina-smeds-besok-2023

Språkambassadörernas besök har fått mycket positiv feedback och de har visat sig vara ett inspirerande och lärorikt koncept för eleverna. Nu har du som lärare återigen möjlighet att få en språkambassadör på besök till din skola våren 2024!

Besöken är kostnadsfria för skolor, men antalet besök som kan utföras är begränsat (ungefär 5 lektioner per skola). På grund av den stora efterfrågan koordineras besöken i den ordning vi får in beställningar, så det lönar sig att agera snabbt.

Beställ senast den 30 november om du vill ha en språkambassadör på besök under vårterminen!

Beställ en språkambassadör